Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına anamal desteği

Türkiye Sağlık Fonu’ndan (TVF), yapılan açıklamaya göre, Türkiye Geçim Fonu eliyle Tarım Bankası, VakıfBank ve Halkbanka atom çekirdeği resülmal desteği, Türkiye Kalkınma ve Envestisman Bankası, Ekincilik Katılma Bankası ve Gayrimenkul Katılma Bankasına ise resülmal ayrımsız yüreklilik verilmesi süreci tamamlandı. Hep 51,5 bilyon teklik tutarındaki sermaye enjeksiyonu, TVF’nin Türkiye ekonomisine inancını gösterirken, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağladı. TVF eliyle Tarım Bankası’na 21,8 bilyon teklik, Halkbank ve VakıfBank’a 13,4’er milyar lira, Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 1,5 milyar teklik, Ekincilik Katılıma 900 milyon lira, Gayrimenkul Katılım’a ise 500 milyon liralık sermaye ile resülmal tıpkı güven sağlandı.
Işlek anamal desteğiyle TVF’nin iştirak payı Halkbankta yüzde 75,3’ten yüzdelik 87,7’ye, VakıfBankta yüzdelik 35,9’dan yüzdelik 64,8’e yükseldi. TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği terviç misyonu doğrultusunda atılan bu cesim adımla bankaların sermaye rasyoları ve akışkanlık yapıları güçlendirildi. Sonunda toptan piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların amme ve katılma bankaları üzerindeki etkileri azaltılırken, paydaşlık bankalarının sahih sektörü terviç imkanları artırılarak henüz güçlü ve etkili arkaç getirilmesi sağlandı.
Share: