Türkiye, Somali’de feza limanı kuracak

Geride bıraktığımız haftalarda açıklayan Türkiye Feza Ajansı’nın Milli Uzay Programı büyüklük çapında şişman coşku uyandırırken, dünyanın üstelik dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle açıklayan 10 hedeften biri “Uzaya erişimi hatırlamak ve bire bir uzay limanı işletmesi kurmak” şeklinde belirlendi. BBC’ye mütekellim Türkiye Gök Ajansı Başkomutan Hüseyin Saika’a uzay limanı amacıyla akıllıca ülkelerin “Katar, Pakistan yahut Somali olup olamayacağı” sorulmuş, Sebep ise “Dersinizi mebzul çalışmışsınız” diye ayrıntı vermekten kaçınmıştı. Middle East Eye internet sitesine mütekellim hükümetin planıyla ilişik benzeri Türk mahiyet, limanın Somali’üstelik kurulacağını söyledi. Bir temel, hükümetin 2011 yılından bu yana Türkiye ’nin yeryüzü büyük askeri eğitim üssüne ocak sahipliği işleyen ve “yetişkin benzeri asayiş ortağı” adına tanımlanan Somali ’de roket fırlatma sahası kurmayı planladığını belirtti. Somali’nin ekvatora daha mümasil olması, fırlatma işlemlerini henüz akıllıca hale getiriyor. Türkiye’nin Somali’da şişman benzeri etkiye cemaat olduğu ve ilmî yerine bu ülkenin elan yarar noktada bulunduğunun altı çizildi. Ankara’nın taslak hesaplamalarına bakarak, Somali’üstelik feza limanı kurmanın ve işletmenin 350 milyon dolardan fazlaya servet olacağı aktarıldı. Türkiye’nin Ay’a 2023’te sert, 2028’bile ise hoppa iniş yapmayı hedeflediği ve gök programının 1 bilyon dolardan aşkın tıpkısı maliyete erbap olacağı anımsatıldı. Ayrıca Türkiye’deki doktora öğrencilerinin sınırlı dışında yıldız fiziği eğitimi almaları amacıyla burs ayrılması hedefleniyor. Cumhur Reisi Erdoğan, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı tanıttı video
Share: