Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılına ilişkin “İstatistiklerle Kadın raporu”na ve Adrese Dair Nefer Taşıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında eş eş 42 milyon 252 bin 172 birey, koca şahsiyet 42 milyon 428 bin 101 hayat oldu. Ayrıksı ayrımsız ifadeyle; bütün nüfusun yüzdelik 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal angarya, kadınların elan ince yaşaması zımnında, 60 ve elan yukarı gözyaşı grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Eş nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzdelik 52,3 iken 90 ve vücut yaş grubunda yüzde 73,2 oldu. Ulusal Eğitim Bilimi İstatistikleri Malumat Tabanı sonuçlarına bakarak; 2008-2020 yılları ortada, 25 ve elan yukarı yaşta olan ve genişlik birkaç tıpkı eğitim düzeyini tamamlayanların bütün insan içindeki oranının yıllar bakımından arttığı görüldü. Sunu az bire bir eğitim düzeyini bütünleyen 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin bütün zat içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81,1 iken 2020 yılında yüzde 92,9 oldu. Genişlik beş altı bire bir terbiye düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında, kadınlarda yüzdelik 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu şevket, 2020 yılında sırasıyla yüzde 87,7 ve yüzde 98,1 oldu.Bu büyüklük cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve elan yukarı yaşta olup bildirme az üniversite mezunu olan kadınların oranı yüzdelik 7,6, erkeklerin oranı yüzdelik 12,1 iken bu çap 2020 yılında kadınlarda yüzde 19,9, erkeklerde ise yüzde 24,4 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına bakarak; 2020 yılında, Türkiye’de 15 ve daha üst yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olup bu ihtişam kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde ise yüzdelik 59,8 oldu. En yüksek istihdam oranı, 2020 yılında yüzdelik 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. Bildirme bağan istihdam oranı ise yüzdelik 26 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. Sunma faziletli kadın istihdam oranı, yüzde 34,7 ile TR90 (Trabzon, Kargaşa, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en faziletkâr koca istihdam oranı, yüzde 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. Yer bağan istihdam oranı ise kadınlarda yüzde 12,6, erkeklerde yüzde 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.Okuryazar sıfır kadınların işgücüne paydaşlık oranı yüzdelik 12,4, lise altı talimli kadınların işgücüne paydaşlık oranı yüzde 24,1, ortaöğretim mezunu kadınların işgücüne paydaşlık oranı yüzdelik 29,9, mesleksel veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne iştirak oranı yüzde 37 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne ortaklık oranı yüzdelik 65,6 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı 2020 yılında toplamda yüzdelik 12,4 olurken, kadınlarda bu celal yüzde 19,5, erkeklerde ise yüzdelik 9,3 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına bakarak; hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014 yılında yüzdelik 59,8 iken 2020 yılında yüzde 56,8 oldu. Bu izzet cinsiyete göre incelendiğinde; 2020 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 25,2, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 85,5 olduğu görüldü.Dışişleri Bakanlığı verilerine bakarak; karı sefirikebir oranı 2011 yılında yüzdelik 11,9 iken bu devlet 2021 yılında yüzde 26,5 oldu. Ayvaz büyükelçi oranı ise 2011 yılında yüzde 88,1 iken 2021 yılında yüzdelik 73,5 oldu. Türkiye Şişman Millet Meclisi verilerine bakarak; 2021 yıl sonu bakımından 582 milletvekili içerisinde avrat mebus sayısının 101, eş mebus sayısının ise 481 olduğu görüldü. Meclise giren karı mebus oranı, 2007 yılında yüzdelik 9,1 iken bu cesamet 2021 yılında yüzdelik 17,4 oldu. Yükseköğretim istatistiklerine göre; yükseköğretimde işyar profesörler içre eş müderris oranı 2010-2011 talim yılında yüzdelik 27,6 iken 2020-2021 öğretim yılında yüzdelik 32,4 oldu. Doçent kadrosunda görev eden karı oranı yüzdelik 40,1, öğretim yardımcısı kadrosunda fariza yapan eş oranı ise yüzde 50,6 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına bakarak; şirketlerde kayırıcı düzey ve orta derece idareci pozisyonundaki eş oranı 2012 yılında yüzdelik 14,4 iken 2020 yılında yüzde 19,3 oldu.Averaj önce tezevvüç yaşının genişlik efdal olduğu memleket, kadınlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Tunceli oldu. Averaj ilk evlenme yaşının sunu düşük olduğu iller ise kadınlarda 22,5 gözyaşı ile Balkı, erkeklerde 26,1 gözyaşı ile Şanlıurfa oldu. ADNKS sonuçlarına bakarak; resmi evliliklerde eşler arasındaki yetişek farkı incelendiğinde, 2020 yılında kadınların yüzde 39,8’inin kendilerinden henüz efdal eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha faziletli eğitilmiş olan kadınların oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü. Terbiye seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 43, terbiye seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzdelik 1,7 oldu. Boşanma istatistiklerine bakarak; dünyaevi süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin önce 5 yılı, yüzdelik 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı süresince gerçekleşti. Evliliğin önceki 5 yılında boşanan kadınların  yüzde 25,8′ inin, erkeklerin ise yüzdelik 38,7’sinin 30-39 yaş grubunda olduğu görüldü.Hanehalkı enformatik teknolojileri kullanma araştırması sonuçlarına göre; internet üzerinden zatî kullanım amacıyla mülk yahut hizmet siparişi veren ya üstelik satın alan 16-74 gözyaşı grubundaki bireylerin oranı, 2020 yılı April kocaoğlan ile 2021 yılı Mart ayını havi on iki aylık dönemde yüzdelik 44,3 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden servet veya hizmet siparişi ödeme evet dahi satın alma oranı, kadınlarda yüzdelik 40,3 iken erkeklerde yüzdelik 48,3 oldu. Dirim memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında yaşadıkları çevrede gece serbest yürürken kendilerini itimatsız hissedenlerin oranı toplamda yüzde 25 iken bu şevket kadınlarda yüzde 35,5, erkeklerde yüzde 14,2 oldu. Kadınların yüzdelik 48,1’i, erkeklerin ise yüzdelik 70,9’u yaşadıkları yakınlarda kendilerini güvende hissetti. Evde boydak otururken kendilerini itimatsız hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda yüzde 6,6, kadınlarda yüzdelik 9,1, erkeklerde yüzde 4 oldu. Kadınların yüzde 78,1’i, erkeklerin ise yüzde 87,3’ü evde bekâr otururken kendilerini güvende hissetti..
Share: