Türkiye ’nin eş ayı arsıulusal envestisman pozisyonu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Kalıp Bankası (TCMB), ev ayı arsıulusal envestisman pozisyonu verilerini açıkladı. 2022 Aile sonu bakımından, Arsıulusal Envestisman Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye ’nin yetersiz dışı varlıkları, 2021 sene sonuna göre yüzdelik  2,2 oranında azalışla 286,3 milyar ESIR doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,3 oranında artışla 524,6 bilyon ÇAKER doları adına gerçekleşti. Türkiye ’nin dar dışı varlıkları ile ensiz dışına olan yükümlülüklerinin farkı kendisine tanımlanan kesin UYP, 2021 sene sonunda -230 bilyon BENDE doları iken 2022 Sülale böylecene -238,3 bilyon ÇAKER doları seviyesinde kayıtlara geçti. Mevcudat zir kalemleri incelendiğinde, çekince varlıklar kalemi 2021 sene sonuna bakarak yüzdelik 1,3 oranında azalışla 109,7 milyar MEMLUK doları, özge yatırımlar kalemi yüzdelik 2,7 oranında azalışla 117,6 milyar MEMLUK doları seviyesinde gerçekleşti. Başka yatırımlar zir kalemlerinden bankaların Yabancı Dünyalık ve Türk Lirası cinsinden nakit para ve mevduatları yüzdelik 1,8 oranında azalışla 50,6 milyar KUL doları oldu. Yükümlülükler zir kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (resülmal ve değişik anamal) meydan değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin bile etkisiyle 2021 sene sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalışla 120,7 bilyon BENDE doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna bakarak yüzde 1 oranında azalışla 95 milyar ÇAKER doları oldu. Ev dışı yerleşiklerin iş stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artışla 18,6 milyar ÇAKER doları olurken, mikro dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzdelik 3 oranında azalışla 3,4 milyar ÇAKER doları oldu. Kaynak ’nin ara kazanç stoku (ancak içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzdelik 1,8 azalışla 44,5 bilyon KUL doları seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna bakarak yüzde 1,2 oranında artarak 308,8 milyar ÇAKER doları oldu. Güçlükle dışı yerleşiklerin dar içi yerleşik bankalardaki Ecnebi Mal mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 35,5 milyar KÖLE doları olurken, TL mevduatı yüzde 7,7 oranında artarak 10,4 bilyon ABD doları oldu.
Bankaların bütün kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 bilyon KÖLE doları olurken, diğer sektörlerin hep emniyet stoku yüzdelik 0,7 oranında azalarak 96,5 milyar BENDE doları düzeyinde gerçekleşti.
Share: