Türkiye ’nin enerjide oturmuş gücü 99 bin 374 megavat oldu

Türkiye Cümbüş İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2021 Teşrinisani ayı oturmuş aheste raporuna bakarak, Türkiye ’nin son teşrin ayı müesses gücü, hep 10 bin 323 santralci ile 99 bin 374 megavat oldu. Son Teşrin ayında, kurulu güçte asli kaynaklara bakarak üretimde doğalgaz 25 bin 547 megavat ile ilk tam vadi aldı. Asli kaynaklara göre yerleşmiş gücün üretiminde önceki sırada 25 bin 547 megavat ile doğalgaz kaydedilirken, sırasıyla 23 bin 279 megavat ile barajlı, 10 bin 428 ile rüzgar, 10 bin 119 megavat ile linyit, 8 bin 993 megavat istihsal ile ithal kömür meydan aldı. Son Teşrin ayında, güzeşte aya bakarak, 61 santral ile hep santralci adedinde çoğalma oldu. Bu artışta, yeni kurulan 53 zaman santrali, 3 akarsu, 2 atık ısı, 2 biyokütle ve aynı nüsha doğalgaz santrali caka oynadı.
Share: