Türkiye ile Kuveyt ve Kenya arasındaki anlaşmalar yayınlandı

Türkiye ile Kuveyt ve Kenya ortada imzalanan uluslararası anlaşmalara ilgili kararlar, tekme vergilendirmeyi karşıcı ve erke ile hidrokarbür alanında iş birliği maddelerini kapsıyor. Türkiye ile Kuveyt arasında 14 Ilkgüz 2017 ’birlikte Ankara ’birlikte imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Mal üzerinden Alınan Vergilerde Tekme Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değişiklik Eden Tören Düzeni”nam onaylanmasına ilişik karar, Resmi Gazete ’dahi saha aldı. Karara bakarak iki talih arasındaki hareket birliğinin geliştirilmesi, alacak kaçakçılığıyla uğraş ve çifte vergilendirmenin önlenmesi başta gelmek üzere, mütenevvi konularda hisse senedi birliğinin artırılması hedefleniyor. Ankara ’birlikte 8 April 2014 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Erke ve Hidrokarbür Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin karar de Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Buna bakarak iki ülke ortada erke ve hidrokarbon alanlarında hisse senedi birliğinin kopça konsept temelinde geliştirilmesinin teşviki kapsamında yer yağı ile doğal gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi, petrol türevlerinin depolanması, pazarlanması, taşınması, dağıtımı, petrol ve gaz altyapılarının inşası ve bakımı konularında eş projelerin belirleme edilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.