Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzdelik 7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı üçüncü çeyrek dönemsel karışık mikro içi hasıla (GSYH) verisini açıkladı. Buna göre, GSYH 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzdelik 7,4 arttı. GSYH’yi oluşturan ameliyat incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde ayrımsız geçmiş yıla bakarak zincirlenmiş tutar endeksi olarak; mesleki, yönetimsel ve bindi hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgelik ve bildirişim faaliyetleri yüzdelik 22,6, hizmetler yüzde 20,7, başka bakım faaliyetleri yüzde 11,7, endüstri yüzde 10, amme idaresi, eğitim bilimi, herif sağlığı ve toplumsal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve taşınmazlar faaliyetleri yüzdelik 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, yapım yüzdelik 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzdelik 5,9 azaldı. Sezon ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş cirim endeksi, tıpkı önceki çeyreğe bakarak yüzdelik 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş miktar endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde benzeri esbak yılın aynı çeyreğine bakarak yüzdelik 7,8 arttı. Istihsal yöntemiyle Katışık Mahdut İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde akan fiyatlarla tıpkı geçmiş yılın aynı çeyreğine bakarak yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 bilyon 467 milyon TL oldu. GSYH’nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla BENDE doları bazında 225 bilyon 497 milyon adına gerçekleşti. Yerleşik hanehalklarının istihlak harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bire bir esbak yılın aynı çeyreğine bakarak zincirlenmiş hacim endeksi kendisine yüzdelik 9,1 arttı. Devletin sonuncu tüketim harcamaları yüzde 9,6 artarken gayrisafi çakılı sermaye oluşumu yüzdelik 2,4 azaldı. Mal ve bakım ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tıpkı geçmiş yılın tıpkısı çeyreğine bakarak zincirlenmiş cirim endeksi yerine yüzdelik 25,6 artarken ithalatı yüzde 8,3 azaldı. İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde aynı eski yılın bire bir çeyreğine göre yüzdelik 36,3, net işletme artığı/muhtelit dirimsel ise yüzde 38,6 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Katışık Eklenmiş Değer içerisindeki payı sabık yılın üçüncü çeyreğinde yüzdelik 30,1 iken bu şevket 2021 yılında yüzde 29,8 oldu. Net pres artığı/muhtelit gelirin payı ise yüzdelik 54,4’ten yüzde 54,6’ya yükseldi.
Share: