Türkiye-Afrika Tutum ve İş Forumu’ndan kuma beyanat

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Tecim Bakanı Mehmet Muş, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Soylu Erki Kalkınma, Tecim, Uran ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dış Tecim Bakanı Jean Lucien Bussa Tongba’nın katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda dağıtılan forumun ortak bildirisinde, 45 Afrika ülkesinden katılma olan foruma, Türkiye ve Afrika’dan özel sektör temsilcilerinin katıldığı bildirildi. Kalkınma ve ekonomik entegrasyon üzere Türkiye ile Afrika arasındaki kalımlı ortaklığın güçlendirilmesi için eş bildiride, şunlar kaydedildi: “Forum, Afrika Birliği’nin 2063 gündemine ve Afrika ülkelerinin etraflıca büyümesine ve sürdürülebilir kalkınmasına odaklanan Mürekkep Milel 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne desteğini anlatım etmiştir. Toplu Tartışma, Afrika Birliği’nin Afrika’nın konuşu entegrasyonunu teşvik etmedeki önemli rolünü akseptans etmiştir. Forum, Türkiye’nin Afrika’birlikte barışı, istikrarı ve altyapı gelişimini isteklendirme etme çabalarını ve katkısını takdir etmiştir. Forum, organizatörlere kâin eş diyalog platformunu güçlendirmeye bitmeme etmelerini, Afrika-Türkiye geleneksel dostluğunu pekiştirmelerini, çapraz ciddi gelişim birliğini derinleştirmelerini ve Türkiye ile Afrika arasındaki konkre teşrikimesai mekanizmasını geliştirmelerini başvuru etmiştir.” Kuma bildiriye göre forum, özel sektörü öncelikli alanlar olarak uygulayım bilimi, turizm, tarım, hareketlilik üretimi, ısı yayımı ve dağıtım tesisleri ve hizmetleri, havacılık, denizcilik, yetişek, keyif ve kemiksiz başarısız karbon tarh alanlarına envestisman yapmaya motivasyon etti. Forum, Afrika içi ticareti artırmanın ve Afrika’nın toptan ticaretteki payını artırmanın tıpkı yolu olarak lehçe zirai el işi ve üretim merkezlerinin kurulması marifetiyle Afrika’nın tarımsal el işi ve üretim kapasitelerini yükseltmek için Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı. Ortak bildiride, şu ifadelere düz verildi: “Toplu Tartışma, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında kadınların ve gençlerin önemli rolünün altını çizmiş ve kadınlara ve gençlere, Türkiye ve Afrika’nın da ticari ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında etken görk almalarını temin etmek üzere yarar benzeri düzlem sağlanmasına olan bağlılığını ifade etmiştir. Toplu Tartışma, ortaklığın faydaları üstüne ahenkli halkla bildirişim ve farkındalık artırma çabalarının rolünün altını çizmiştir. Toplu Tartışma ayrıca, Afrika ülkelerine koronavirüs aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacını birlikte vurgulamıştır. Toplu Tartışma, paçarız müfit sonuçların elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve ortaklığı eklemek için bir ahir Afrika-Türkiye Iktisat ve İş Forumu’nu 2023’te aranjman hususunda mutabık kalmıştır.”
Share: