Türk parası kıymetini siper hakkında izinli müesseselerin mücahede düzeni değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Türk parası kıymetini esirgeme için 32 mahdut karara ilgilendiren tebliğde değişiklikler işleyen tebliğe göre, B grubu mezun müesseselerin canlılık alanında düzenlemeler yapıldı. Buna göre B grubu çıkışlı müesseseler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü marifetiyle üretilen süs, sikke ve tıpkısı basılı altınlar ile 1 kilogramın altındaki bar şeklinde ölçün işlenmemiş altınların (24 değer ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecek. Bu müesseseler, bulunmaz madenler ve ahcar ile ölçün ve ölçün dışı işlenmemiş bulunmaz madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan eşsiz eroin ve taşlara ait işlemleri dahi yapabilecek. Türk parası kıymetini koruma üzerine 32 dar kararda tanımlanan mezun müesseseler, özlük ad ve hesaplarına bankalarla vadeli iş gerçekleştirebilecekler fakat müşterileri ün veya yerine vadeli muamelat ve emniyet kartı ile işler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecek. Yetkili müesseseler; Türk parası, ecnebi para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan yapım yahut bunları muhtevi eşyaları veya değme söylenegelmiş, gayrimenkulü hayat kendisine akseptans edemeyecekler ve bodur mütemadi birlikte olsa diğeri adına saklayamayacak. Tebliğle, A grubu izinli müesseselerin ödenmiş anamal şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş resülmal şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon lirayae çıkarıldı. Izinli müesseselerin sili kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş anamal tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak. Minimum ödenmiş anamal tutarı, beherglas çıkışlı kurum üzere belirlenen bu tutarlar ile şubesi kâin mezun müesseselerde beherglas bölüm üzere 2 milyon liranın toplamından oluşacak. A grubu ve B grubu mezun müesseseler, anamal şartını 31 Fasıla 2022 tarihine kadar adına getirecek. Bu tarihe büyüklüğünde sermaye şartını namına getirmeyen müesseslere 90 zaman opsiyon verilecek. Müddet böylecene yükümlülüklerini adına getirmeyen müesseslerin izni bambaşka uyarıya lüzum kalmaksızın bozma edilecek. Çıkışlı müesseselerin gestalt ve şubeleri, Bakanlığa bildirdikleri adresleri dışında bire bir yerde faaliyette bulunamayacak. Müesseselerin san değişiklikleri, hisse devirleri, bire bir ruh bölgesi haricinde yapacakları suret veya idarehane adres değişiklikleri Bakanlığın iznine bağımlı olacak. Yetkili müesseseler vasıtasıyla yapılan ecnebi servet transferlerine yönelik ahkâm yeniden düzenlendi. Buna bakarak, yabancı dünyalık alım satım hesapları, ecnebi servet alışveriş işlemi yahut bu işlemlere ilgili tutarların bahis konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem üzere kullanılamayacak yahut garanti yerine gösterilemeyecek. Yabancı dünyalık alım satım hesaplarına gelişigüzel hangi ad altında olursa olsun faiz veya temettü hissesi işletilemeyecek, ecnebi mal alışveriş işlemlerinde mezun müesseseye ilgili sıfır banka hesapları kullanılamayacak. Bulunmaz beyaz zehir alım satım işlemlerinde nadir eroin bedelinin bankalar veya para aktarımı gerçekleştirebilen kuruluşlar vasıtasıyla transfer edilmesi durumunda yetkili müesseseye ilişkin olmayan vezneci hesapları kullanılamayacak. Bakanlıkça ruh izni bırakılmış ve faaliyette mevcut mezun müesseseler, 1 Mart 2022 tarihine kadar kamu çalışanlarının bilgilerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında Bakanlığa tercüme etmek zorunda olacak.