Türk Lirasına transformasyon kurlarında mübayenet yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Altını Suret Bankası (TCMB) marifetiyle daha önceki saat 11.00’birlikte belirlenen inkılap cılız üzere bundan hakeza dövizin Türk Lirası’na çevrildiği aktarılma Form Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara bakarak zar edilen “döviz alış zayıf” uygulanacak. Türk lirası Yatırım ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi kapsamında Minval Bankası, döviz kurunu 10.00 ila 15.00 saatlerinde herhangi bir saat başı açıklayacak. Eskimemiş pratikte, TCMB yoluyla saat 10.00 ile 15.00 ortada gelişigüzel saat başı car edilen seviye dikkate alınacak ve TL inkılap ne saatte olduysa ona mümasil en son saatteki düzey baz alınacak. vade bitimi arık üzere ise gine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00’de açıklanan düzem uygulanacak. Resmi Gazete ’da yayınlanan tebliğe bakarak inkılap kurunun karşılığı, “döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden paydaşlık fonu hesaplarında mevcut dövizin Türk Lirasına çevrildiği periyot Model Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara bakarak car edilen döviz alış kurunu” şeklinde değiştirildi. süre sonu ark dahi “Türk Lirası mevduat veya iltihak hesabının vadesinde Format Bankasınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak zar edilen döviz alış kurunu” yerine tanımlandı. Geçmiş düzenlemede, tahavvül sıska namına saat 11.00’da Merkez Bankası aracılığıyla zar edilen kırat dikkate alınıyordu. Döviz alış kuru ve süre sonu arık tanımlarındaki “saat 11.00’de Model Bankası marifetiyle ilan edilen” ifadeleri çıkarılarak, bunun yerine “Kalıp Bankasınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak zar edilen” cümlesi eklenerek başkalık onaylandı. Yıpranmamış düzenlemede vade sonu cılız dahi “Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Şekil Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru” olarak tanımlandı. Önceki düzenlemede ise vade bitimi ark üzere 11.00’de car edilen düzey belirleyiciydi. TCMB, ayrı bir manifesto ile altından Türk Lirası’na inkılap hesapları üzere da benzer benzeri aranjman yaptı. Buna göre daha geçmiş 11.00’dahi belirlenen değerli tahavvül fiyatı ve süre sonu fiyatla ilişkin olarak de bundan hakeza Kalıp Bankası’nca belirlenecek usul ve esaslara göre zar edilen gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatı makbul olacak.
Share: