Turizmi heveslendirme yasasında ayrım yapıldı

Resmi Gazete’üstelik zaman, gâh kanunlarda uymazlık yapılmasına dayalı yasa ile birlikte turizmi isteklendirme kanunu değişiklikleri da yayınlandı. Kanuna bakarak, belirlenen süreler ortamında turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve deniz hamamı işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin hisse senedi yeri açma ve düzentileme ruhsatı, Turizm Bakanlığınca yapılan tebligat üzerine mezun dümen yoluyla 1 kamer ortamında iptal edilecek. Nezaret eliyle turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama tesislerinin tağyir kararının deklerasyon tarihinden itibaren 1 sene ortamında, kumbaşı tesislerinin ise 30 gün zarfında yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak. Kök ve tüzel eşhas, Ekin ve Turizm Bakanlığı’ndan vesika almak koşuluyla bahir turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler. Hars ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerinde Iblağ ve Altyapı Bakanlığı’nca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara gayrimenkul tahsis etmeye yetkili olacak.
Share: