Turan Aydoğan, Depremde Refakatsiz Kalan Çocukları TBMM Gündemine Taşıdı: “Çocukların Arz Ufak Tıpkı Türe İhlaline Uğraması İhtimaline Kimsenin Tahammülü…

CHP İstanbul Saylav Turan Aydoğan, 6 Şubat depreminden sonradan refakatsiz küsurat çocuklara ilişik Karı ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Çokluk Yanık’a “Ebeveynlerine ulaşılamayan kaç çocuk bakanlığın ilişkin kurumlarında siper altına alınmıştır? Hastaneler dışında refakatsiz çocukların zahir korunduğuna ilgili kamuoyuna vukuf verecek misiniz? Bu konuda elbette tıpkısı çalışmanız mevcuttur? Elinizde tıpkısı olgun var mıdır” diye sordu. Aydoğan, “Çocukların en ufak aynı türe kaybına, adalet ihlaline uğraması ihtimaline kimsenin tahammülü bulunmayan. Vekillik hızlı hızlı konuyu araştırıp kamuoyunu bilgilendirsin” dedi.

CHP İstanbul Saylav Turan Aydoğan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremden sonra hayatta küsurat refakatsiz çocukların akıbetini Sedir gündemine taşıdı. Aydoğan, laf ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deniz Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına istifham önergesi verdi.

Aydoğan, konuya ilgili yaptığı kayıtlı açıklamada şunları tabir etti:

“HEPİMİZİ TATMİN EDECEK BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

“Elbette ki savaşlarda yer dezavantajlı gruplar kadınlar ve çocuklarsa yaşadığımız bu sarsıntı felaketinde birlikte esasen kadınlar ve çocukların iri güçlükler yaşadıklarına tanık olduk.

Bu çocukların akıbeti hangi olacak? Onları kuşkusuz bire bir proses bekliyor? Şu zaman bulundukları yassı onlar için uygun mu? Ruh Bilimsel bindi alabiliyorlar mı? Vatandaş bu sorulara cevap ararken aynı da çocukların tarikat yurtlarına verildiğine dair iddialar ve tanıklıklar olduğu konuşuluyor. Hakeza benzeri tasarrufun yapılmış olabileceğine inanmamakla alay malay konu üzerine hepimizi doygunluk edecek tıpkı izah bekliyoruz.

“ÇOCUKLARIN YERYÜZÜ UFAK BİR HAK İHLALİNE UĞRAMASI İHTİMALİNE KİMSENİN TAHAMMÜLÜ NAMEVCUT. BAKANLIK HIZLA KONUYU ARAŞTIRIP KAMUOYUNU BİLGİLENDİRSİN”

Zayi çocukların olduğu söyleniyor. Bakanlık gâh açıklamalar yaptı fakat güvenilirliklerini kaybettikleri için insanlar bittabi gönül tokluğu olmadı. 300’e andıran çocuğun refakatsiz olduğu söylendi. Bu çocukların ne koşullarda kaldıklarını, emniyetli tıpkısı ortamda olup olmadıkları vatandaş yerine tabii düşkünlük ediyoruz. O çocuklardan hepimiz sorumluyuz. Hastanelerde refakatsiz olan, bakanlığın kurumlarında refakatsiz olan tamam çocukların takipçisiyiz. Karşı taharri ilanı mevdu torunlar var. Bu takibi vatandaş dahi yapmak istiyor. İnsanlar endişeli.

Bakanlık aceleten konuyu araştırıp kamuoyunu bilgilendirsin. Bu konuda çok hassasım ve konunun haddinden fazla mail takipçisiyim.”

Aydoğan, ayrıca şunları söyledi:

“Depremin yarattığı kilolu levha, hepimizin canını yakıyor. Ama zelzele sonrasında ortaya çıkan sorunları ve travmaları telafi etme yükümlülüğümüz üstelik var. Aynı gerçeği göz ardı edemeyiz. Savaşlar üzere depremler da sunma çokça kadınları ve çocukları mağdur ediyor. Ev ve Sosyal Politikalar Bakanlığı marifetiyle sunulan verilere bakarak, 300’e mail çocuğumuzun refakatçisiz kaldığı biliniyor ve canımızı yakıyor. Halkoyu bu konuda infial halinde, sistem çocuklarımızı sahiplenmek istiyor. Duyarlılık gösteriyor. 300’e lakın çocuğumuzun hangi kurumlarda, ne şekilde barındırıldığı; bugününün ve geleceğinin hangi şekilde çizileceği ile ilişkin, Eş ve Içtimai Politikalar Bakanlığı’na önerge ile durumu sordum. Konunun takipçisi olacağız. Arsıulusal anlaşmalar, kanunlarımız ve bildirme çokça bile vicdanımız çocuklarımızın bugününün ve geleceğinin ivazsız namına akla yatkın çizilmesi için bize sorumluluklar yüklüyor. Konunun takipçisi olacağız. Bakanlığa bile sesleniyorum: Her attığı adımı, şeffafça; kamuoyunun gündemine, sivil topluluk örgütlerinin denetimine ve bizlerin takibine bulutsuz tutması gerekir.

Ayrıca; bize iletilen zayi çocuklarımızın olduğu iddiasını birlikte sonuna kadar izlem edeceğiz.”

Aydoğan’ın Bakan Yakın’a yönelttiği sorular şöyle:

“HASTANELER DIŞINDA REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN NASIL KORUNDUĞUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA BİLGİ VERECEK MİSİNİZ? BU KONUDA NASIL BİR ÇALIŞMANIZ MEVCUTTUR?”

“Hastanelere ulaştırılan çocukların kaçı müdahale edildikten bir anda sonraları hastanelerin sosyal bakım uzmanlarına, toplumsal bakım birimlerine bildirilmiştir? Hakeza ayrımsız bili mevcut mudur? Bu süreçte kaç sosyal bakım uzmanı refakatçisi sıfır çocuklara bindi olmaktadır? Ebeveynlerine ulaşılamayan kaç yavru bakanlığın ilişik kurumlarında dulda altına alınmıştır? Kaç çocuğun durumu netleşmiş ve makul aynı koruyucu karı yahut gönüllü aileye konfirmasyon edilmiştir? Hastaneler dışında refakatsiz çocukların elbet korunduğuna ilişik kamuoyuna bilgelik verecek misiniz? Bu konuda bittabi bir çalışmanız mevcuttur? Elinizde bire bir marifet var mıdır? Doğal afat sonucu korunma ihtiyacı olan çocuklara sunulan bakım ve destek hizmetleri yeterli midir? Hangi kadar hizmetler mevcuttur? Saf afetlerde çocukların korunmasına müteveccih ulusal cazibe ve evcil programlar hazırlanması, çocuklara müteveccih toplumsal dulda hizmetleri güçlendirilerek gözetimsiz küsurat çocukların aceleci tespit edilmesini sağlayacak bir apışlık oluşturulması, sayrılarevi güvenliğinin sağlanması, farklı riziko türlerini dikkate düzlük aynı planlamayla risk haritası çıkarılması kabilinden tasarruflarınız var mıdır? Bunun amacıyla icraat başlatılmış mıdır?”

.