Tüketicilerin korunmasına yönelik idari dünyalık cezaları artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’birlikte öngörülen tüketici yargıcı heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların akçasal değerlerinin sınırları ile idari mal cezaları baştan değerleme oranında artırıldı. Ticaret Bakanlığı aracılığıyla konuya ilişkin hazırlanan tebliğler, 1 Karı 2022’den konuşmak üzere Resmi Gazete’üstelik yayınlandı. Buna göre, gelecek sene için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda kaymakamlık bitiren hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280 liralık ile 15 bin 430 teklik arasındaki uyuşmazlıklarda toprak tüketici hakem heyetleri memur olacak. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda diyar tüketici yargıcı heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere kapalı ilçelerde ise 10 bin 280 teklik ile 15 bin 430 teklik arasındaki uyuşmazlıklarda ülke bitiren yargıcı heyetleri mesul olacak. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki bitiren hakem heyetine yapılabilecek.Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği cereyan etmek amacıyla Bakanlıkça belirlenen izinli mütemmim yargıcı heyetine vukuf ettirilecek. Mavera yandan Tüketicinin Korunması Karşı Kanun’da öngörülen yönetsel mülk cezaları birlikte baştan valüasyon oranında artırıldı. Buna göre, pejmürde yerine tüketicilere müteveccih satışa bildirme edilen malların üzerine yahut raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tam vergiler dahil as fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın istihsal yeri ve ayırıcı özelliklerini ve istihsal yeri Türkiye olan mallar amacıyla Tecim Bakanlığı marifetiyle tespit ve zar edilen yerli istihsal logosunu içeren etiket konulması; kimlik konulması olanaklı olmayan hallerde benzeri bilgileri havi listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere verilen hizmetlerin tanıtmalık ve fiyatlarını gösteren listelerin de benzeri şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor.Garanti belgesinin ve Türkçe enformasyon ve kullanma kılavuzunun, on paralık veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya söz konusu belgelerin tüketiciye tek veya mevzuata akla yatkın şekilde teyit edilmemesi halinde satıcıya 615 lira yönetsel para cezası verilecek. Tüketicilere ödenti ödemesi sıfır kredi kartı sunulmaması halinde ilgilendiren kuruluşlara uygulanacak idari nakdî ceza miktarı 15 milyon 571 bin 450 liraya yükseltildi. Otuz adet ve üzeri ev ve inşaat projelerinde, yapı bütünleme sigortası veya güvence sağlamayan yöre ödemeli bölük bey sözleşmesiyle ev yahut çevrim tatil satışı yapan satıcılara birlikte 1 milyon 557 bin 139 teklik yönetsel para cezası uygulanacak. Yanıltıcı ticari reklamlar amacıyla idari para cezaları, yerel düzeyde nişane eden monitör kanalı aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, mevki düzeyinde nişane özne göstergeç kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.Gıda ürünü olmamalarına karşın, sahip oldukları model, nişanlık, yapılış, vizyon, ambalaj, kimlik, cirim yahut boyutları zımnında olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle füru yoluyla, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına müteveccih yasağa uymayanlar hakkında beher iş başına, 15 bin 566 teklik idari para cezası verilecek. Umumi esasların ihlali durumunda muamelat başına geçerli idari mal cezaları de baştan düzenlendi. Kanunda yazılı kendisine düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin benzeri örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların geçim süresi içre tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden irade edilecek rastgele cins ecir ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, sergileme edilen bire bir dünyalık yahut hizmetin tamam aynı etken olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, ısmarlama edilmeyen para veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları üstüne bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler eliyle erken ödeme yapılması durumunda lüzumlu getiri ve komite indirimlerinin uygulanmaması, bitiren kredileri ve göz finansmanı sözleşmelerinde ittifak öncesi bilgelik formunun tüketicilere verilmemesi halinde beher muamelat başına 615 teklik yönetsel nakdî ceza uygulanacak. Bitiren kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, repo oranı, erken ifa, direnim, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal fail ve muayyen kesiksiz cesaret sözleşmelerine ait açılan hesaplardan sevap ve gider kâm fail emniyet veren kuruluşlara beher iş başına 3 bin 108 liralık yönetimsel nakdî ceza uygulanacak. Bununla bu arada, civar ödemeli basamak satış sözleşmeleri ile devir dinlence ve ince kesiksiz dinlence hizmeti sözleşmelerine ait hükümlere marjinal beherglas iş başına 3 bin 108 teklik idari nakdî ceza uygulanacak. Civar ödemeli basamak koca sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay ortamında konfirmasyon edilmeyen ev başına ceza miktarı ise 62 bin 281 lira adına belirlendi. Bina ruhsatı almadan civar ödemeli olarak tüketicilerle hane ve çevrim dinlence satış sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle hisse senedi yeri dışında kurulan barışma yapabilmek amacıyla Tecim Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması müstelzim mir sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan müstahsil ve ithalatçılara 311 bin 425 teklik yönetsel nakdî ceza verilecek..
Share: