Tüketicileri koruyacak kullanılmamış tedbirler alındı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Etraf Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ortalık gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin elektronik ticareti da kapsayacak şekilde genişletilmesine, ürünlerin kalın kafalı çağırılmasına, izlenebilirliğe ve gönüllü kavrayışsız nida faaliyetlerine ilişkin aranjman yapıldı. Buna bakarak, çevre gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin riziko muhik bire bir yaklaşımla uygulanması öngörülerek, aykırılık halinde uygulanacak yönetsel yaptırımların niteliği, yapılacak risk değerlendirmesine dayandırıldı. Tüketicilerin sağlık ve güvenliklerinin azami ölçüde korunması, buna ait çevre gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin aceleci ve hareketli ayrımsız şekilde yürütülmesi hedeflendi. Aranjman kapsamında, ekonomik işletmeci, hazırlık zincirinde yer düzlük tıpkısı önceki ve varsa bir sonraki ekonomik işletmecinin ismi, ticaret unvanı yahut markası ve irtibat bilgileriyle ürünün takibini kolaylaştıracak farklı bilgilerin kaydını ahenkli benzeri şekilde tutak. bahis konusu işletmeci, bu kayıtları ürünü piyasaya genişlik ettiği veya piyasada bulundurmaya başladığı tarihten itibaren arz az 10 yıl boyunca saye edecek ve kâm edilmesi halinde Bakanlığa sunacak. Bu yükümlülükler, benzeri ürünü elektronik ortamda piyasaya sunu eden veya bulunduran, başkasına ilişkin soylu erki ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik tecim ortamını sağlayıcı ara bulucu hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon kadar medya hizmet sağlayıcıları için bile muteber olacak.
Share: