Tüketicileri koruyacak bakir düzenlemenin detayları

Tüketicinin Korunması Üzerine Kanunda Başkalık Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tüketicileri korumaya yönelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin adalet arama yollarının kolaylaştırılması, ceza sisteminin baştan düzenlenmesi amaçlanıyor. Eskimemiş kanunla, tüketicilerin adalet arama yollarının kolaylaştırılması ve bilgilendirilmesine ciddilik verilmesi, ceza sisteminin orantılılık, ılım ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı’na göre, tüketicilerin yaşadığı mesail doğrultusunda yapılması öngörülen tadilat şu şekilde belirlendi: Taksitli komutan sözleşmelerinde, tüketicilerin taksitlerini ödeyememeleri halinde ödenmeyen taksitler toplamının kalan borcun 10’dahi 1’ini oluşturma kriteri, Türk Borçlar Kanunu ile üstelik ahenktar olacak şekilde sözleşmede kayran alan satma bedelinin 10’da 1’i olacak şekilde değiştirilecek. Sonunda tüketicilerin kanuncu izleme zımnında bükülmek zorunda oldukları maliyetlerde ilave vadeden yararlanmaları sağlanacak. Yeni aranjman ile mütemmim emniyet sözleşmelerinde 14 günce rücu süresi içerisinde yüreklilik borcunun tamamını ödeyen tüketicilerin rücu hakkını kullandıkları kabul edilerek iadesi vacip ücretlerin iadesi sağlanacak.Yapılacak mübayenet ile 30 aktarılma öncesinde tebligat yapılması şartı kaldırılacak. Böylecene tarafların mutabakatı ile tüketiciler tenzilatlı orandan ihbarname süresi beklenmeden yararlanabilecek. Bazı kredi verenler, bitiren yahut emlak kredisi başlamak talip tüketicilere özellikle kendi sigorta şirketlerinden sigorta yaptırılmasını ve emniyet ile on paralık ilgisi sıfır sigorta ve taraf hizmetlerinin bile alınmasını kayıt koşuyor. Değişiklikle, bankaların sigortasız emniyet seçeneğini bile tüketiciye sunmak şartıyla, itimat bağlantılı sigortayı dahi içeren aynı teklifi tüketiciye sunabilmelerine imkân tanınacak. Tüketici bu iki teklifi bile kendi iradesi ile değerlendirecek lazım sigortalı lüzum sigortasız teklifi yeğleme edebilecek. Antrparantez kredi çeken tüketiciye ihtiyacı olmamasına ve kredinin kalın kafalı ödenmesi ile ilgili olmasına rağmen cebren satışı yapılan tamamlayıcı esenlik sigortası, eşya sigortası, ferdi kaza sigortası üzere sigortaların satışının yapılması yasaklanacak.
Tüketicinin indirimli ürem oranına erbap cesaret seçeneğinden yararlanabilmesi için ihtiyacı sıfır, yararlanmayacağı ya üstelik kurumsal müşterilere verilen canip nişane yahut hizmetleri ahzetmek zorunda bırakılma önlenecek.Ayrıca aracı hizmet sağlayıcıları, mesafeli sözleşmelerin denk tahsilatına üstelik tavassut etmeleri yerinde, eşit kendilerinde kaldığı sürece, tasdik yahut ifa ile rücu hakkının kullanımında satıcı yahut sağlayan ile tüketicilere karşı sorumlu olacak. Böylece, ara bulucu hizmet sağlayıcı platformlara ilk kez külfet getirildi. Tüketicilerin alçak şikayetlerine laf olan devir tatil sektörüne ait de mübayenet yapılıyor. Tamamlanamayan ve işsiz halde mütezayit tesislerden âlem yaşanan milli dünyalık kaybının önlenmesi ve kaynakların henüz dosdoğru yatırımlara yönlendirilmesi üzere dolay ödemeli usulle çevrim para ve ferdî hakka konu devre tatil satışı yasaklanacak. Bu zümre satışlara ilgili ahkâm yürürlükten kaldırılarak tüketicilere vakit kaybetmeden ağız ağıza münteha ve işletilmeye hazır olan tesislerin satışının yapılması sağlanacak. Devre tatil satışının mali isticar marifetiyle yapılması yerinde üstelik çevrim dinlence sözleşmelerine ilişik kanun hükümleri uygulanacak.Kooperatif yahut tecim şirketi ortaklığı ya bile topluluk yahut mangiz üyeliği şeklinde çevrim dinlence hakkı tanınamayacak. Paravana şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi üzere devre tatile bahis dünyalık üstünde ayni türe sahibi olmayanlar, devre para yahut devre dinlence satışı yapamayacak. Cayma süresi süresince tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı doküman kabul etme yasağı çevrim mülk sözleşmelerini da kapsayacak. söz konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek ve tüketiciyi namus borcu altına sokan temas nev belge mütemmim yönünden çürük olacak. Zatî hakka laf sözleşmelerde, tesisinin eskimesi, hizmetlerin muhtemel nitelikte sunulamaması, faziletkâr ödenti ücretleri üzere sorunları sebebiyle tüketiciler bu sistemden çıkmak istedikleri halde 99 yıla varan sözleşmeler zımnında bunu yapamıyor. Değişiklikle, zatî hakka bahis devir tatil sözleşmelerinde 10 yıllık maksimum süre sınırı getirilecek. Tüketicinin genişlik bir iki 90 dönme öncesinden devre tatili kullanmayacağını sağlayıcıya bildirmesi yerinde, o ahit amacıyla gelişigüzel sima altında eşit alınamayacak. Revize mahsulat ilk kez kanunla düzenleme altına alınırken, el telefonu kadar ürünlerin, Ticaret Bakanlığı’nca yetkilendirilen yenileme merkezleri vasıtasıyla düzeltme yapılarak arz beş altı tıpkısı sene müddet ile garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması sağlanacak.Böylelikle tüketicilerin cali servisler ile ilişik kıygınlık yaşamalarının önüne geçilecek. Ayrıca, hususi servis istasyonlarının izinli servis istasyonu algısı oluşturacak şekilde bakım vermesinin önlenmesi için, servis fişi, resim ve risale gibi seçme nev tanıtım ve faaliyetlerinde “hususi servis” ibaresini istimal zorunluluğu getirilecek. Tüketicilere, yetiştirici ve ithalatçılardan Bakanlıkça belirlenen tasarruf ömrü süresince mala ilişik koca sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazminini rica ika hakkı tanınacak. Değişiklikle, bitiren yargıcı heyetlerinin mezuniyet alanları ile hareket bölümünü belirlemeye müteveccih Bakanlığa mezuniyet verilecek. Öte yandan, 2022 yılı itibarıyla değeri 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri vazifeli iken, henüz çok sayıda uyuşmazlığın yargıya kavrama ettirilmeden çözüme bağlanması üzere akçasal değer 30 bin liraya yükseltilecek. Tüketicinin yerleşim yeri yahut mütemmim işleminin yapıldığı yerde karar veren bitiren yargıcı heyetinin bulunmaması halinde bu tüketicilerin seçkin hak kaybına uğramadan o yer kaymakamlıklarına başvuru yapılabilmesine imkan sağlanacak.Mütemmim hakem heyeti kararlarına karşı yapılacak itirazlarda, kararı veren tüketici yargıcı heyetinin bulunduğu yerdeki mahkemeye birlikte tüketicinin yerleşme yerinin bulunduğu düzlük mahkemesi bile yetkili olacak. Satıcı veya sağlayıcılar marifetiyle bulunan olduğu halde tüketici yargıcı heyetine sunulmayan bilgelik veya belgenin sonradan tüketici mahkemesine sunulması zımnında hakem heyeti kararının iptali halinde bitiren aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Kanuna aykırılık halleri amacıyla öngörülmüş cezalar üstelik baştan düzenlenecek. Örneğin, tüketicilerle yöre ödemeli çevrim tatil sözleşmesi kuran veya kurulmasına delalet edenler hakkında 3 yıldan 6 yıla büyüklüğünde mapushane cezası uygulanabilecek. Reklam Kuruluna, genel ağ üzerinden yapılan tüketicileri aldatıcı ve mevzuata çap reklamlar karşı erişimin engellenmesi kararı ödeme yetkisi tanınacak..
Share: