Tüketicileri kıygın fail 85 firmaya 125 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında güzeşte sene 85 firmaya yaklaşık 125 milyon teklik idari nakdî ceza verirken yer aşkın cezai muamele abonelik sözleşmeleri ve civar ödemeli konut satışı alanlarında yapıldı. Ticaret Bakanlığı, bitiren haklarının korunması için tüketici hakem heyetleri, Bakanlığa ulaşan bitiren şikayetleri, Reklam Oturmuş, Alo 175 Mütemmim Müracaat Hattı ve kayran denetimleri gibi sağlam haddinden fazla kanaldan ruh yürütülüyor.
Bitiren hakem heyetleri, tüketiciler ile vandöz veya sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve bildirme bir iki masrafla çözüme bağlanması için karar dışı çözüm merci adına 1995 yılından beri faaliyetlerine bitmeme ediyor. Bu heyetler, kuruldukları tarihten bugüne kadar kısaca 16 milyon başvuruyu karara bağlayarak, yargının üzerindeki iş yükünü azalttı. Halen 81 ilde 211 mütemmim yargıcılar kurulu bakım veriyor. Tüketici hakem heyetlerine güzeşte yıl 870 milyon 619 bin 997 liralık tutarında 538 bin 90 müracaat yapıldı. Tüketicilere e-Fehamet üzerinden mütemmim yargıcı heyetlerine müracaat ika imkanı sağlanırken 2021’da yapılan elektronik başvuru sayısı 296 bin 675 oldu.Bakanlığa birlikte sabık sene devre dinlence, paket volta, kampanyalı komutan, aksiyon yeri dışında komutan, mesafeli satışlar, bitiren kredisi, basamak finansman kredisi, emniyet kartları, mütemadi ürün, abonelik, ayıplı para ve bakım kadar konularda CİMER, AKİM, e-fehamet, e-kere, yazılı dahil mütenevvi yöntemlerle toplam 103 bin 176 bitiren şikayeti başvurusu yapıldı. Başvurularda ilk sırada 35 bin 251 şikayetle mesafeli satışlar kayran aldı. Bunu 19 bin 908 şikayetle ayıplı mal ve hizmetler izledi. Vekillik bünyesindeki “Alo 175 Bitiren Istişare Hattı” üstelik 2021 yılında 476 bin 650 çağrıyı cevapladı. Alınan çağrılar ağırlıklı olarak ayıplı mülk ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, nahak yere şerait ve as sonrası hizmetler konularında oldu. Reklam Yerleşmiş gündemine gelen dosya sayısı geçen sene 25 bin 369’u buldu. 1.917 dosya kurulda görüşülerek karara bağlandı. Bu dosyalardan 224’ü mevzuata akla yatkın bulunurken 1.693’ünde tehalüf tayin edildi.Reklam Kurulu, sabık yıl 33 milyon 273 bin 294 teklik idari nakdî ceza uyguladı. Bu cezalarda önceki sırayı 11 milyon 970 bin 932 teklik ile gıda sektörü aldı. bahis konusu sektörü sırasıyla 11 milyon 12 bin 700 lira ile esenlik sektörü izleme etti. Kurul, 2020 yılında 30 milyon 144 bin 509 lira idari nakdî ceza uygulamış ve servet cezalarında ilk sırayı 11 milyon 866 bin 681 teklik ile haksız ticari çalışmalar almıştı. Vekillik, 2021 yılında Tüketicinin Korunması Karşı Yasa kapsamında dolay ödemeli basamak koca sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, mali hizmet sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, taksitle komutan sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ehram as sistemleri, çevrim tatil sözleşmeleri kapsamında 100 firmayı denetledi. Tespit edilen kabahatleri dolayısıyla 85 firmaya 124 milyon 990 bin 380 lira yönetsel nakdî ceza uygulandı. Nezaret, en aşkın abonelik sözleşmelerine ait ukubet uygularken bahis konusu ceza tutarı 76 milyon 299 bin liralık oldu.Ayrıca, 4 genel ağ sitesine erişimin engellenmesi amacıyla gerekli işlemler yapıldı. Bu sitelerden 3’ü piramit komutan hizmetlerine, biri de mesafeli sözleşmelere ilişik oldu.
Vekillik, 2020 yılında ise 65 firmaya 263 milyon teklik idari para cezası uygulamıştı..
Share: