TÜİK, tiran yakıtlar Orak Ayı 2021 istatistiklerini açıkladı

İklim krizi ile uğraş etmekte taşıl yakıtların üretiminin azalması gündemde iken Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) benzeri izah geldi. Linyit  satılabilir üretimi temmuz ayında tıpkısı esbak aya göre yüzdelik 16,1 azalırken, bire bir eski yılın bire bir ayına bakarak yüzdelik 2,1 arttı. Taşkömürü üretimi orak ayı ayında 77 bin 811 titrem kendisine gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi orak ayı ayında, aynı önceki aya bakarak yüzde 22,9, benzeri geçmiş yılın bir ayına bakarak ise yüzde 28,3 azaldı. Taşkömürü emare satılabilir üretimi orak ayı ayında 393 bin 233 ton namına gerçekleşti. Bu üretim bire bir esbak aya bakarak yüzdelik 5,6, ayrımsız eski yılın bir ayına bakarak yüzdelik 3,7 arttı. Taşkömürü ithalatı orak ayı ayında, benzeri eski aya göre yüzdelik 0,8, benzeri esbak yılın bir ayına göre ise yüzdelik 36,4 azaldı. Taşkömürü belirti ithalatı orak ayı ayında, tıpkı eski ayak tabanı göre yüzde 71,2, bire bir esbak yılın benzeri ayına göre yüzdelik 211,1 arttı. Üretimin teslimatları karşılama oranı temmuz ayında yüzde 94,4 ile en faziletli linyitte gerçekleşti. Bu cesamet taşkömürü kokunda yüzdelik 82,8 iken taşkömüründe yüzdelik 2,5 kendisine hesaplandı. Dinsiz yakıtların teslimat yerlerine bakarak dağılımı incelendiğinde; temmuz ayında taşkömürü teslimatının yüzdelik 54,5’i termik santrallere, yüzde18,5’i kok kömürü tesislerine, yüzde 15,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzdelik 85,5’i termik santrallere ve yüzde 8,3’ü çipo-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise yeryüzü fazla teslimat yüzdelik 96,7 ile demir-çelik sanayine yapıldı.