TÜİK ’mağara teşkilatı, işleyişi ve bütçesine ilişkin düzenleme yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu ’nun (TÜİK) mıntıka müdürlükleri, yapısı ve bütçesine ilişik aranjman, Ara Sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Uymazlık Yapılması Karşı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna bakarak, merkezi Ankara’da düz düz TÜİK, hususi bütçeli, kamu hukuksal kişiliğine haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili gelgel haline getirildi. TÜİK, daha önceki “Bakanlığa vabeste çalım” yerine faaliyette bulunuyordu. İstatistik Konseyinin üyeleri dahi baştan düzenlendi. Buna bakarak Konsey, TÜİK başkanının başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Takip ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Altını Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) , Içtimai Güvenlik Kurumu (SGK), Dirimsel İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Şahsi Verileri Koruma Kurumunu temsilen sunu bir iki başkan yardımcısı yahut genel müdür düzeyindeki birer organ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Azade Muhasebeci Finansal Müşavirler ve Yeminli Finansal Müşavirler Odaları Birliği, Rüşvet Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), sayımlama alanında cıvıltı gösteren ve sunu fazla tedris elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiksel sonuçlar içeren araştırı faaliyetleri yürüten soy eşhas yahut özel ahbaplık tüzel kişilerinin unsur olduğu bildirme çok üyeye cemaat sivil toplum kuruluşunu temsile izinli birer üyeden oluşacak. Başkan yardımcıları dışındaki personeli atamaya başkanın mezun olduğu hükmü getirilirken, başkanın, bakana karşı sorumlu olduğu ifadesi kararnameden çıkarıldı. Daire başkanlıklarının adam, fariza ve yetkileri ile Teftiş Başkanlığı ’nın düzentileme asıllar ve esasları, başmüfettiş, denetmen ve denetmen yardımcılarının fariza, izin ve sorumlulukları ile ayrıksı hususlar, çıktı Bakanlıkta çıkarılan yönetmelikle belirlenmeyecek. Kurumun Ülfet Müşavirliği birlikte Ahbaplık Hizmetleri Kat Başkanlığı adına yapılandırıldı. Enformasyon kurullarında, özel kalp komisyonlarında ve tetkik araştırma gruplarında fariza alacaklara ödenecek dirlik hakkına ilgilendiren da aranjman yapıldı. TÜİK’in havza müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edime, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak kendisine belirlendi. Reislik, nahiye müdürlüklerine sınırlanmış illeri belirlemeye ve değiştirmeye mezun olacak. Dışarlık teşkilatının faaliyet asıllar ve esasları ise yönetmelikle belirlenecek. Döner İşletmesinin hayatiyet alanları, emek asıllar ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usulleri ile satış işlemlerine ilgilendiren hususlar birlikte Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenmeyecek. Kararnameyle ayrıca kurumun gelirleri dahi belirlendi. Bunlar, umumi bütçeden yapılacak Hazne yardımları, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen varidat, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek temas cins armağan, müzaheret, vasiyetname ve sair varidat, proje ve araştırma gelirleri, gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen varidat ile gayrı gelir olacak. Kararnameye eklenen eğreti maddeyle daha önce yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasına bakir düzenleme yapılıncaya büyüklüğünde bitmeme edilecek. Kararnamenin işaret tarihinden itibaren 5 yılı geçmemek üzere kurumun saymanlık hizmetlerini Hazne ve Maliye Bakanlığı yürütmeye devam edecek. Düzenlemeyle kurumda İstatistik Ofis Başkanı unvanlı takım de kurma edildi.
Share: