TSO: Elazığ’da 20 bilyon dolar değerinde 35 milyon tonluk bakır rezervi var

Elazığ’bile MTA marifetiyle kâin Cumhuriyet tarihinin en şişman bakır maden yatakları hakkında mütekellim Elazığ Ticaret ve Uran Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, “İçindeki sair madenlerle birlikte buradaki 35 milyon tonluk yataktan kestirmece 12 bilyon dolarlık aynı sağlık hedeflenmekte. Devam fail sondajlarla birlikte bambaşka yataklar bile olacaktır.” dedi. Arslan, bakır eroin yataklarının Elazığ aksiyon dünyası eliyle işletilerek, buradan gelecek tamam zenginliklerin Elazığ ’ın kalkınma ve gelişmesine önderlik etmesi üzere girişimlerini sürdürüyor. Eroin sahasının işletilmesi üzere Elazığ Kadem Grubu oluşumunun kanuni mesnet ve statüsü üstünde icraat bitmeme ederken, Aslan süreçler için Ankara ve İstanbul ’dahi hem seri ziyaretler hem birlikte tıpkı dizi toplantılar tevhit etti. Aslan, “Elazığ ’ın sosyokültürel ve kazançlı kalkınma ve gelişmesi için bu madenin Elazığ hareket dünyası yoluyla işletilmesi tarihi bire bir dönüm noktasıdır.Ancak bunun gerçekleşebilmesi amacıyla yatırımın Elazığ gelişim dünyası aracılığıyla yapılarak tüm eklenmiş değerin bile bu şehre ve bölgeye yansıtılması gerekmektedir. aksi takdirde ihaleyi düz firma dışında çokça siktirici aynı melfuf derece ilimize yansıyacaktır. Bunu daha önceki ihalesi yapılan değişik özelleştirme yatırımlarından görmekteyiz.” diye niteleyerek konuştu. Arslan, bölgede yaklaşık 35 milyon tonluk bakır rezervi olduğunu, bunun dahi değerinin kestirmece 20 milyar dolar olduğunu rapor ederek, “Bakır özelinde zir sınırı bin ppm olmak amacıyla tahminî 35 milyon tonluk bir rezervden bahsediyoruz. İçindeki değişik madenlerle alay malay buradaki 35 milyon tonluk yataktan kısaca 12 milyar dolarlık tıpkısı sağlık hedeflenmekte. Bitmeme eden sondajlarla gelişigüzel ayrıksı yataklar üstelik olacaktır. Kısaca burada 20 bilyon dolarlık bir kurum oluşacaktır. Tahminî yatırım bedelini 500 milyon dolar, zait eksi 25 milyon dolar yanılmayla öngörüyoruz. İlk yılda tesisle zenginleştirme madeni, sonra bile diğer ayrıştırma ünitelerinin kurulumu bahis konusu olacak. Bu büyüklükte bir envestisman Elazığ üzere çokça değerli olmakla alay malay lehçe kalkınma anlamında dahi altın olacak ve cümle bölgemizdeki irili ufaklı madenlerin bile burada işlenmek suretiyle efdal mülhak değere dönüşmesi ve gelirinin bölgeye aktarılması olanaklı olacaktır.Doğu ve Güneydoğu Rum Bölgesi’nin madenleri üzere üstelik burada benzeri merkezimiz olsun, merkezi istihsal alanımız olsun ve bu ihalenin şartnamesine bu şekilde girsin istiyoruz. Yalnız bu eksiltme için değil bundan ahir madencilik faaliyetleriyle ilgilendiren böyle bir tesisimiz olması, tabir ettiğim kabilinden bütün havza ekonomisini müspet yönde etkileyecektir.” şeklinde konuştu. Aslan, eksiltme şartlarının baştan belirlenmesi üzere hem hukuki hem üstelik dalan sürecinin bitmeme ettiğini belirterek, “Biz öncelikle bu büyüklükte tıpkısı maden yatağından devletin haddinden fazla amiyane aynı münakasa bedeli ile ayrılmasını itemiyoruz. Hem devletimiz hem da amme uymazlık etmesin. Uygulamaları var. Gelir dağlımı yöntemi ve rödovans yöntemi ile münakasa açılsın. Kazan kazan yöntemi getirilsin. Eroin faaliyette olduğu sürece hem işletenler hem devletimiz kazansın.  Biz Elazığ Kadem Grubu kendisine yüzdelik 15 dirimsel dağlımı ile ihaleyi açmaya hazırız.Buna herkes razı olsun. İhale koşulları nahak rekabeti ortadan kaldıracak şekilde baştan düzenlensin.” dedi..
Share: