TPAO, Mersin karasularında yer yağı arayacak

Petrol kontrol çalışmaları için koca benzeri aşama atıldı. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilana bakarak, Enerji ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığına (TPAO), Mersin’in karasuları ortamında mevcut ve tahminî 174 bin hektar alanı kapsayan 6 ayrı noktada yer yağı arama ruhsatı verdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Enerji ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Yer Yağı İşleri Umumi Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ilanında, TPAO ’nun Sazak karasularında 6 sahada yer yağı beklemek üzere 13 Teşrinievvel 2021 tarihinde destur başvurusu yaptığı bilgisi düzlük aldı. Yayınlanan ilana bakarak, yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar ortada mütebeddil ve bütün 173 bin 902 hektara ulaşan 6 meydan için ruhsat başvurusunu inceleyen Vekâlet, TPAO ’evet, 6491 sınırlanmış Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 ’nci maddeleri göre, bu kararın Resmi Gazete’de yayını tarihinden itibaren 8 sene süreyle petrol taharri ruhsatı verdi.
Share: