Tortum HES’in işletme hakkının devrine izin

Resmi Gazete’nin 4 Eylül günlü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına bakarak, eksiltme sonucu Özelleştirme kapsamında mevcut Faaliyet Istihsal AŞ’ye ilgilendiren Tortum hidroelektrik santralinin (HES) ve taşınmazlarının işletme hakkı, 222 milyon 700 bin lira bedelle sunu yüksek teklifi veren Mila Erke AŞ’ye devredildi. Mila Enerji AŞ’nin sözleşmeyi imzalamaktan istinkâf etmesi ve yükümlülüklerini adına getirmemesi halinde HES, 222 milyon 200 bin teklik bedelle bildirme efdal ikinci teklifi veren Biroğlu İnşaat AŞ’ye devredilecek.
Share: