TMSF’den yıpranmamış satış ihalesi

Artırım Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) marifetiyle, 2016 yılında faaliyetleri durmuşken kayyum adına görevlendirildiği ve parçalanmamış kapasite meşgul ayla getirdiği Naksan Plastik ’in bey ihalesini gerçekleştirdi. Naksan Plastik ’in eş ihalesinde arz efdal öneri 1 milyar 245 milyon liralık oldu. Dört nazik arsıulusal danışmanlık şirketinden biri marifetiyle yapılan değerlemelerden sonra 1 bilyon 179 milyon liralık muhammen fiyat ile satışa çıkarılan Naksan Plastik ’in ihalesi TMSF binasında yapıldı. İhale sürecinde, 7 yatırımcı marifetiyle şartname satın alınmasına karşın, ihalede 3 yatırımcı aracılığıyla teklif sunuldu. Sadık zarflardan sâdır tekâlif 1 bilyon 245 milyon teklik, 1 bilyon 180,5 milyon lira ve 827 milyon teklik oldu. açık artırma aşamasına geçilmesinin ardından, iki firma tekliflerinde artışa gitmezken, bildirme erdemli teklifi veren firma dahi sonuncu tekliflerinin 1 bilyon 245 milyon teklik olduğunu eksiltme komisyonuna bildirdi. TMSF Kaynak Kuruluna sunulacak olan münakasa sonucu, asamble tarafından akla yatkın bulunduğu takdirde, Rekabet Kurumu ve gerekli gayrı kurumlara bildirimde bulunulacak. Rakiplik Kurumu ve ait ayrıksı kurumlardan de uygunluk geldiğinde, TMSF Kaynak Oturmuş son kararını verip satışı onaylarsa, ihaleye katılan firmalar ve teklifleri kamuoyuna duyurulacak.
Share: