TL’ye transformasyon desteklenmesinde kurumlara rüşvet muafiyeti

Türk Lirası’na dönüşümün desteklenmesi kapsamına yapılan düzenleme ile kurumlar ve şirketler üstelik destek kapsamına alınmıştı. Konuya ait yeni tıpkısı düzenleme daha yapıldı. Hazne ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Meyan 2021 tarihli bilançolarında düzlük kayran yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası!nın (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk Lirası’na dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL tevdiat ve katılma hesaplarında sunu beş altı üç kamer vadeli yerine değerlendirebilecek. Bakanlığın hazırladığı eskiz kapsamında, düzey değerlemesi sonucu hesaplanan kırat farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. Önel böylecene elde edilen nema ve kar payları üstelik kurumlar vergisinden istisna olacak. Türk Lirası’na tahvil işleminin 17 Küçük Ay 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici kazanç dönemi için birlikte bu istisnadan yararlanılabilecek. Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, değerli cinsi hesaplarındaki varlıkları ile mamul ve hurda zer karşılığı kızıl hesabı bakiyelerini tahavvül fiyatı üzerinden Türk Lirası’na çevirebilecek. Böylece elde edilen Türk Lirası varlığının genişlik birkaç üç kamer vadeli Türk Lirası yatırım ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk Lirası’na çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve mehil böylecene elde edilen ürem ve yarar payları dahi kurumlar vergisinden ayrıklık tutulacak.
Share: