Tıbbi cihaz ve çıkar yol sektörlerinin 8 bilyon lira alacağı ödendi

Koronavirüs salgınının yaşandığı tıpkı iklimde amme ve üniversite hastanelerinde alının tıbbi malzeme ve ilaçların bedellerinin nazik bölümünün firmaların hesaplarına geçirildiği aktarıldı. Türkiye Esenlik Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Takatli Çipo, tıbbi maşa ve ilaç sektörünün ödemesi yapılan alacağının Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemini kapsadığını söyledi. 8 bilyon lira borcun tamamının ödenme aşamasında olduğunu dile getiren Çipo, “Fasıla ayının son haftasında ödemeler başladı. Zaman, erte tamamlanacak. Mal saymanlıklara gitti. Saymanlıklardan firmaların hesabına aktarılacak. Çoğunluğu birlikte hesaplara geçti filhakika.” dedi. Üniversite hastanelerinden 2020 yılına ait alacaklarının de ödendiğini, Haziran 2021’e büyüklüğünde olan kısmının dahi ödenmesine bitmeme edildiğini tamlayan Demir, yapılan ödemelerle tıbbi maşa alanında kamuda alacakların 90 güne, darülfünun hastanelerinde ise 180 güne düşürüldüğünü bildirdi. Sektörün alacağının ödenmesine ilişik süreç konusunda de bilgelik veren Demir, Sağlık Bakanlığı hastaneleri için borcun 15 aya, üniversite hastaneleri için birlikte 16-20 ayak tabanı kadar ulaştığını rapor etti.
Share: