Teşrinievvel ayın doğruluk kavil yiğitlik endeksi 109,6 oldu

Türkiye Cumhuriyet Altını Gestalt Bankası (TCMB), teşrinievvel ayına sadık barışma güven endeksini açıkladı. 2021 yılı Ekim ayında gerçeklik antant büzük endeksi (RKGE), benzeri önceki ayak tabanı göre 3,8 benek azalarak 109,6 oldu. Endeksi oluşturan anket sorularına ilgilendiren yayımlanma endeksleri incelendiğinde, çakılı resülmal envestisman harcaması ve serencam 3 aydaki toplanmış sipariş miktarına ait değerlendirmeler endeksi artma yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki istihsal hacmi, genel gidiş, bulunan kenarlı para stoku, ati 3 aydaki hep istihdam, gelecek üç aydaki dış satım sipariş miktarı ve mevcut toplanmış sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış hak uyuşma yürek endeksi (RKGE-MA), tıpkısı geçmiş taban göre 2 benek azalarak 111,3 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ekim ayında, ankete katılan gelişim yerlerinin yüzde 49,2‘si üretimlerini kısıtlayan etmen bulunmadığını belirtirken, yüzdelik 14,7‘si murat yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan yeryüzü cesim amil olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-takım yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve ayrıksı faktörler izlemişti.