Temmuzda dış satım yüzde 10,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Temmuz kocaoğlan aut tecim istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan umumi tecim sistemi kapsamında üretilen arızi aut ticaret verilerine bakarak; ihracat 2021 yılı Orak Ayı ayında, bire bir eski yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 bilyon 693 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Umumi ticaret sistemine bakarak dış satım 2021 yılı Ev-Orak Ayı döneminde bire bir geçmiş yılın ayrımsız dönemine bakarak yüzde 34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 25,8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti. Erke ürünleri ve parasal sıfır kızıl hariç dış satım, 2021 Orak Ayı ayında yüzdelik 8,9 artarak 14 bilyon 442 milyon dolardan, 15 bilyon 720 milyon dolara yükseldi. Orak Ayı ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın dünya dış alım yüzde 24 artarak 13 bilyon 357 milyon dolardan, 16 bilyon 566 milyon dolara yükseldi.Dış ticaret hacmi yüzdelik 16,1 artarak 32 milyar 287 milyon dolar kendisine gerçekleşti. söz konusu ayda enerji ve kızıl hariç ihracatın ithalatı istikbal oranı yüzde 94,9 oldu. Orak Ayı ayında aut ticaret açığı benzeri esbak yılın aynı ayına göre yüzdelik 51,3 artarak 2 bilyon 827 milyon dolardan, 4 bilyon 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2020 Temmuz ayında yüzde 84, iken, 2021 Temmuz ayında yüzdelik 79,3’e geriledi. Karı-orak ayı döneminde dış tecim açığı yüzdelik 4,7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 bilyon 477 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde yüzdelik 77,1 iken, 2021 yılının bir döneminde yüzde 82,6’ya yükseldi. Konuşu faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Orak Ayı ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu. Familya-orak ayı döneminde ekonomik faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,5, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 oldu.İthalatta, 2021 Ocak-Temmuz döneminde uzaklık mallarının payı yüzde76, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10 oldu. Temmuz ayında ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 bilyon 446 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 57 milyon dolar ile KÖLE, 983 milyon dolar ile Mürekkep Kraliyet, 803 milyon dolar ile İtalya, 772 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, hep ihracatın yüzdelik 30,8’ini oluşturdu. Aile-Orak Ayı döneminde ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 10 bilyon 832 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 bilyon 830 milyon dolar ile KUL, 7 bilyon 227 milyon dolar ile Bir Krallık, 6 milyar 277 milyon dolar ile İtalya ve 5 bilyon 663 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplam ihracatın yüzdelik 31,2’sini oluşturdu. İthalatta Çin geçmiş sırayı aldı. Orak Ayı ayında Çin’den yapılan dış alım 2 milyar 657 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 bilyon 453 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 630 milyon dolar ile Almanya, 937 milyon dolar ile ESIR, 905 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, toplanmış ithalatın yüzdelik 41,5’ini oluşturdu.Çin’den yapılan ithalat 17 bilyon 800 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 bilyon 85 milyon dolar ile Rusya, 12 milyar 903 milyon dolar ile Almanya, 6 bilyon 885 milyon dolar ile ÇAKER, 6 milyar 490 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, toplanmış ithalatın yüzdelik 40,3’ünü oluşturdu. Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Orak Ayı ayında aynı önceki aya bakarak ihracat yüzdelik 1,1 azalırken, ithalat yüzdelik 4,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Orak Ayı ayında tıpkı geçmiş yılın bir ayına bakarak ihracat yüzdelik 26,4, dış alım yüzde 31,4 arttı. Uygulayım Bilimi yoğunluğuna bakarak dış tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması zarfında yer düzlük imalat uran ürünlerini kapsadı. Orak Ayı ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat endüstri ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzde 94,7. Efdal teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9. Ocak-orak ayı döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayi ürünlerinin mecmu ihracattaki payı yüzdelik 94,5. Aile-orak ayı döneminde faziletkâr uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.Efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 13,1. Ocak-orak ayı döneminde imalat endüstri ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzde78,2. Sülale-Orak Ayı döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 12,8. Özel ticaret sistemine göre dış satım, 2021 yılı Orak Ayı ayında, dış satım bire bir esbak yılın tıpkısı ayına bakarak yüzdelik 10,4 artarak 15 milyar 620 milyon dolar, ithalat yüzde 15,7 artarak 19 bilyon 841 milyon dolar yerine gerçekleşti. Temmuz ayında aut ticaret açığı yüzdelik 40,4 artarak 3 milyar 7 milyon dolardan, 4 milyar 221 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2020 Temmuz ayında yüzdelik 82,5 iken, 2021 Temmuz ayında yüzdelik 78,7’ye geriledi. Hususi tecim sistemine bakarak ihracat, 2021 yılı Familya-Temmuz döneminde, tıpkı geçmiş yılın bir dönemine bakarak yüzde 35,3 artarak 115 bilyon 122 milyon dolar, ithalat yüzdelik 26,3 artarak 141 bilyon 89 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ev-Temmuz döneminde dış tecim açığı yüzde 2,6 azalarak 26 bilyon 665 milyon dolardan, 25 bilyon 967 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2020 Eş-Temmuz döneminde yüzdelik 76,1 iken, 2021 yılının ayrımsız döneminde yüzdelik 81,6’ya yükseldi..
Share: