Telegram, iki yeni web uygulamasını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın reaksiyon çekici gizlilik ilkeleri zımnında milyonlarca yeni kullanıcıya mülaki Telegram, platformu yenilemeye bitmeme ediyor. Telegram, WebZ ve WebK gelmek üzere kim kullanılmamış web sürümünün yayınlandığını açıkladı. Telegram marifetiyle yapılan açıklamada, yeni web uygulamalarının kullanılabilmesi amacıyla Telegram’ın müteharrik sürümünün uslu telefonda bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi. Kullanıcıların kısa nabız evet bile QR harf kalkmak üzere iki farklı tasdik yöntemi ile Telegram WebZ ve Telegram WebK’ya giriş yapabileceklerini rapor eden şeriklik, uygulamaların kâh ana özelliklerin şimdilik kısıtlı olduğunu söyledi. Telegram’ın kullanılmamış web uygulamaları; canlı etiketler, yabansı mod, sohbetler ve gruplar gibi pek çokça özelliğe ehil. Dizayn açısından bile berenarı eş olan uygulamalar, ara sıra cura farklar barındırıyor. Örneğin Telegram WebZ’de tarayıcı bildirimlerinin etkinleştirilmesi için bir simge bulunmuyor. Fakat bu sürümde renkli dip planlar karşımıza çıkıyor. Telegram WebK ise bulunak çubuğunda aceleci yüklemeye imkan tanıyan bir kısa yola erbap. Telegram’ın alışılagelen web sürümü filhakika kullanımda. Bu nedenle yeni WebZ ve WebK web uygulamaları devir zarfında yararlanma dışı kalabilir.
Share: