Tektonik nedir

Hele coğrafya konularında sık sık karşımıza çıkan tektonik kavramı, düz kabuğunun yapısını, özelliklerini ve ant içindeki evrimini arama eden jeolojik sürece deniyor. Tablo hareketleri veya resim tektoniği namına bile adlandırılan bu yapı, genişlik açık anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran yer bilimi dalıdır. Genişlemeli tektonik: Genişlemeli tektonikler, kabuğun veya litosferin gerilmesi ve incelmesi ile ilişik benzeri kavramdır. Bu asıl tektonikler, ayrımlı plak sınırlarının kıtasal ucundadır. İtme (inkıbaz) tektoniği: İtme tektoniği, kabuğun veya litosferin kısalması ve kalınlaşması ile ilişkilidir. Bu nev tektonikler kıta çarpışması bölgelerinin ve doğrultu atımlı faylarının okyanusa akla yatkın olan kısmında bulunur. Grev-kayma tektoniği: Iş Bırakımı-kayma tektoniği, kabuğun veya litosferin parçalarının bağıntılı yanal hareketi ile ilişkilidir. Bu kök tektonik, okyanus ortası sırtların ofset segmentlerini birbirine bağlayan ana deniz ve kıtasal inkılap hataları süresince bulunur. Veri insanlarının bulgularından evvel isnanlar, düzlük yüzünün biricik bir parçadan oluştuğunu düşünüyordu. Fakat tetkikat sonucunda; kıtasal, okyanusal ve kıtasal-okyanusal korteks şeklinde ayrılan parçaların yapboz şeklinde aynı araya gelerek saha kabuğunu oluşturdukları ortaya bundan sonra. Karalarda ve okyanuslarda akım fail yer kabuğu parçalarına “levha” adı verilir ve yer kabuğundaki hareketler “resim tektoniği” adı verilen bu teoriye göre hareket ölçü. Tabela tektoniği üzerinde yapılan ilmî icraat, bu tektoniğin yaklaşık 250 milyon yıl ilk Pangea (Panje) adı verilen biricik çıngı halinde olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmalara bakarak, Pengea ’nın ahit içinde birbirinden uzaklaşması sonucunda kuzeyde Laurasia (Loreja) ve güneyde Gondwanaland (Gondvanlınd) adında iki ana kara meydana mevrut ve iki ana kara arasında “Tethys” adı verilen deniz oluşmuştur.