Tekirdağ’da tarım sulamaya teberru desteği veriliyor

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, 2021 yılı Ferdî Sulama Teberru Desteği Sözleşmeleri imza töreni gerçekleştirildi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, sulamanın ve modern sulama sistemlerinin öneminden bahsederek, yardım destekleri üzerine üreticilere bilgiler verdi. 16. Kadem Ferdî Sulama Destekleri kapsamında Tekirdağ ’da 7 yatırımcı bağış almaya türe kazandı. Bu yatırımlardan 3 ’ü tarla içi damla sulama kalifiye proje, 4 ’ü ise tamburlu yağmurlama sulama sistemi nitelikli proje oldu. Bu projeleri tutma miktarı ise 780 bin 186 lira adına açıklandı.
Share: