Tekaütlük sandıklarından BES’e nakil yapılabilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan toplum örgütü, tıkır, sandık ve değişik kuruluşlardan ferdî emeklilik sistemine aktarım hakkında yönetmeliğe ve 4632 sınırlanmış ferdî tekaütlük ve tasarruf yatırım kanununa göre, çalıştıran katkıları dahil fiili nakil tarihine kadar gerçekleşen sıkı içi evet de mikro dışındaki tekmil birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar aktarıma laf edilebilecek. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe müteveccih taahhütte kâin dernek, nakit, sandık, tüzel kişiliği haiz çığır kuruluşu veya ayrıksı tecim şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilgili tutarların kısmen yahut ağız ağıza ferdî tekaütlük sistemine aktarılmasına ilgili esasları belirleyen talimatname yayınlandı. Canlı ve güre üyelerin birikimleri tekaütlük hizmet sunucusunun mezun organlarınca alınan karara bakarak ferdî emeklilik sistemine aktarılabilecek. Aktarımın yapılması ve aktarım tutarı örgen tercihlerine bırakıldığına ilgilendiren değişmeyen alınması halinde aktarıma yönelik unsur muvafakatnamelerinin alınması anne olacak. Aktarımın grup halinde ve beher üyeyi bağlayıcı usulüne akıllıca alınan kararların olması halinde ise antrparantez aktif üyelerin muvafakatleri aranmayacak. Bu durumda, tutuk üyelerin birikimleri de kendilerinin temenni veya muvafakatleri kırılmak yoluyla bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek. Aniden çok tekaütlük taahhüt planı kapsamındaki benzeri kişiye ait birikimler, bire bir emeklilik sözleşmesine, aynı emeklilik üstlenme planı kapsamındaki birikimler, birden çok emeklilik şirketine aktarılabilecek. Aktarım tutarı, tekaütlük şirketine nakden ödenecek. Bu cirim üzerinden aktarıma ilgili namına herhangi bir boşluk yapılmayacak ve antre aidatı alınmayacak. Emeklilik üstlenme planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış müddet hesabı yapılacak. Müktesep süre, nakil tutarının, nakil tarihinde geçerli olan brüt minimal ücretin mahiye tutarının yüzde 10’una bölünmesi kanalıyla bulunan kamer sayısı olacak. Bilcümle üyeler yahut çalışanların ya de bunların bir kısmının birikimleri, işveren grup tekaütlük sözleşmeleri karışma her yıpranmamış kurulacak tekaütlük sözleşmesine ekip halinde aktarılabilecek.
Share: