Tedris yılına tedbir ödemesi hangi antlaşma yapılacak, hangi büyüklüğünde oldu? MEB son zaman olarak duyurdu!

6 Eylül tarihinden itibaren “yüz yüze” terbiye başlayacak ancak öğretmenler hazırlık ödemesinin hangi zaman yapılacağını düşkünlük ediyor. Yeni eğitim-tedrisat dönemi üzere tedbir yapan ve öğrencilerine kavuşmayı bekleyen öğrenciler, “Talim yılına tedarik ödemesi hangi devir yapılacak, hangi kadar oldu?” sorusunu araştırmaya başladı. Öğretmenlerin beklediği bu açıklamaya ilgili bilgiler ise Milli Yetişek Bakanlığı eliyle yapıldı. Olur, Öğretim yılına hazırlık ödemesi hangi zaman yapılacak, ne kadar oldu? Öğretmenlerin tedbir döneminde alacağı ücret ve tarihi galiba oldu. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yapıldı. Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl bin 250 liralık olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021’den itibaren yapılacağı bildirildi.
Share: