Tecim Bakanlığı güvensiz okul ve kırtasiye malzemeleri amacıyla devrede

Ticaret Bakanlığı, denetimlerini, okulların başlamasıyla talebi küsurat ürünlerin çocukların sağlığına beis vermesini çalmak için “güvensiz ürüne cebin akim hoşgörü” prensibi ile yürütüyor. Kırtasiye, meslek kıyafetleri, yavru çantaları ve ayakkabılarında özellikle imalatçı ve ithalatçıların dokunaklı olduğu illerde kapsamlı denetleme yapılıyor. Tüketicilere tehlikesiz eser arzının sağlanabilmesi amacıyla havza müdürlükleri aracılığıyla, kırtasiye ve ekol malzemelerinin koca yerlerinde işaret güvenliğine ilgili kılavuzluk faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, ticaret denetmenleri aracılığıyla riskli tanıdık ürünlerden camekân alınıyor ve akredite laboratuvarlarda muhtelif kimyasal ve fiziksel testler yapılıyor. Bu kapsamda, DENIZ mevzuatıyla ağır ezgi maharet mevzuat çerçevesinde yapılan kimyasal testlerde özellikle fitalat, kadmiyum, mermi ve azo boyar madde maddeler tevessül etmek için, kullanımı kısıtlı kimyasalların bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Fiziki testlerde, ürünün içerebileceği riskler değerlendirilerek 3 gözyaşı altı çocukların güvenliği açısından sıradan parça testlerinden, dokuma ürünlerindeki kordon ve bağcıkların zaruri standartlara uygunluğuna büyüklüğünde şümullü analizler yapılıyor.Test veya taharri işlemleri sonucunda kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri, piyasadan toplatılarak bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına yönetimsel para cezası kesiliyor. Etiket denetimlerinde kusur tespit edilen ürünlerde ise ait mevzuat kapsamındaki düzeltmeler ve idari yaptırımlar uygulanıyor. Uygunsuzluğu tayin edilen ürünlere ait bilgiler, Bakanlıkça devreye alınan Itimatsız Kitap Vukuf sistemi (GÜBİS) vasıtasıyla tüketicilerle ayrıca paylaşılacak. söz konusu sisteme, tüketiciler www.guvensizurun.gov.tr ve www.gubis.gov.tr adresli internet sitelerinden ulaşabiliyor. Sair taraftan tüketicilerin meslek alışverişlerinde genişlik-talep dengesiyle uyuşmayan bedel artışlarından inatçı etkilenmemesi için dahi lazım önlemler alınırken, gerçekleştirilecek düzlük denetimlerinde bu kurgusal değer hareketlerine bile özellikle dikkat ediliyor. Nezaret, tüketicilerin kitap satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara ait üstelik uyarıda bulundu.Yaşanan kazaların çokları yanlış yahut falsolu kullanımdan kaynaklanıyor. Bu tuhaf olayların önüne geçebilmek amacıyla eser ambalajları üzerinde düz düz tembihat dikkatle okunmalı, yararlanma talimatları doğrultusunda akıntı edilmeli. – Kırtasiye ürününü seçerken yetiştirici/ithalatçısının münhal adının ve adresinin bulunduğu mahsulat yeğleme edilmeli. Markası ve modeli mahsus sıfır, üzerinde Türkçe tembihat yoksuz ürünler satın alınmamalı. – Oyuncak şeklinde yahut oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna müteveccih olduğuna dayalı ibarelerin ve değişik uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Bu kapsamda, 36 aydan alelade torunlar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan tembihat dikkate alınmalı. – Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü kimi silgilerde, kalemtıraşlarda, baziçe hamurlarında, parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. – Tekstil ve pabuç ürünlerinde, ürünlerin içeriğini gösteren etiketler ve işaretlemelerin Türkçe ve kıytırık okunabilir şekilde olması zorunluluğu bulunuyor. Tüketiciler bu ürünleri satın alırken etiketlerinde kayran kayran bilgiler çerçevesinde satın alma kararını vermeli.