Tecim Bakanlığı ‘deterjan’ düzenlemesi yaptı

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik, piyasaya yeryüzü edilen deterjanların ve bunlarda mergup yüzey çalışkan maddelerin kayırıcı sağlığı ve kasaba üzerinde yaratabilecekleri suratsız etkilere cebin erdemli seviyede esirgeme sağlamayı amaçlıyor. Antrparantez talimatname, serbest dolaşımlarını hatırlamak üzere lazım usul ve esasları düzenliyor. Buna bakarak, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Karşı Talimatname hükümleri hafi istop etmek kaydıyla yönetmelik kapsamındaki konu yahut karışımları piyasaya en fail imalatçılar, arzu edildiği ant Bakanlığa yüklemek için tamlanan hikmet ve dokümanları bulunduracak. Deterjanların çevre gözetimi ve denetimi Vekâlet aracılığıyla, bu yönetmelik hükümleriyle alay malay 7223 dar Yayın Güvenliği ve Ustalık Düzenlemeler Kanunu ve ilgilendiren değişik mevzuat hükümlerine bakarak yürütülecek. Talimatname hükümlerine muhalefet halinde, 7223 çevrilmiş Yasa ve ilişik değişik mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak.
Share: