TCMB’nin resmi rezerv varlıkları şubatta 112,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Altını Forma Bankası’nın (TCMB) resmi çekince varlıkları, şubatta bir geçmiş aya göre yüzdelik 2,4 artarak 112,3 bilyon dolara bundan sonra. TCMB vasıtasıyla, Şubat 2022 dönemine ait “Arsıulusal Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayınlandı. Buna göre, resmi çekince varlıkları şubatta benzeri esbak taban kıyasla yüzde 2,4 artarak 112,3 milyar dolara yükseldi. Ayrımsız dönemde döviz varlıkları yüzdelik 3,7 azalışla 61 milyar dolara düşerken, altın cinsinden ihtiraz varlıkları ise yüzde 12,8 artışla 43,5 bilyon dolara bundan sonra. Vadesine 1 sene veya daha bir iki noksan Merkezi Hile ve Form Bankası’nın başlangıçta muayyen döviz kredileri, söylenegelmiş kıymetler ve tevdiat işlemlerinden doğan yükümlülükler üzere döviz çıkışları şubatta aynı esbak aya bakarak yüzde 19 azalarak 22,1 bilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 16,4 bilyon doları resülmal, 5,7 bilyon doları faizden oluştu. Benzeri dönemde, Hat Bankası’nın sıkı içi ve yurt dışı beledi bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan kesin döviz ve altın yükümlülükleri kestirmece 60,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 19,6 bilyon doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti. Şarta vabeste döviz çıkışları, 1 sene içre ödenecek Hazine güvenceli dış düyun ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler kadar farklı yükümlülüklerden oluştu. bahis konusu yükümlülükler şubatta bir geçmiş ayak tabanı göre değişmeyerek 54,7 milyar dolarda kaldı.​​​​​​​​​​​​​
Share: