TCMB’nin resmi çekince varlıkları ocakta 109,7 bilyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Tarz Bankası’nın (TCMB), Familya 2022 dönemine ilgili “Arsıulusal Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayınlandı. Buna göre, resmi çekince varlıkları ocakta aynı eski aya nazaran yüzdelik 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi. Bire Bir dönemde döviz varlıkları yüzde 2,4 azalışla 63,3 bilyon dolara düşerken, kızıl cinsinden çekince varlıkları ise yüzdelik 0,3 artışla 38,6 milyar dolara bundan sonra. Vadesine 1 sene yahut elan az noksan Merkezi Dümen ve Model Bankası’nın önceden muayyen döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta tıpkı eski taban bakarak yüzde 3 azalarak 27,3 bilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21,7 bilyon doları resülmal, 5,6 bilyon doları faizden oluştu. Tıpkısı dönemde, Kalıp Bankası’nın sıkı içi ve elverişsiz dışı beledi bankalarla yaptığı mali müştak işlemlerinden kaynaklanan kemiksiz döviz ve zer yükümlülükleri kısaca 63 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,3 milyar doları tıpkı kamer vadeli adına kayıtlara geçti. Şarta sınırlanmış döviz çıkışları, 1 yıl içre ödenecek Hazne garantili dış borçlar ile ayrıksı yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. söz konusu yükümlülükler ocakta bir eski ayak tabanı bakarak yüzdelik 0,6 azalarak 54,7 milyar dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​
Share: