TCMB’nin ihtiraz varlıkları 111,2 bilyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Altını Form Bankası’nın (TCMB) Mabeyin 2021 dönemine ilişkin “Arsıulusal Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayınlandı. Buna göre, TCMB resmi rezerv varlıkları, aralıkta tıpkı esbak aya bakarak yüzde 11,5 azalarak 111,2 milyar dolar oldu. Bire Bir dönemde döviz varlıkları yüzde 17,4 azalışla 64,8 milyar dolara, zer cinsinden ihtiraz varlıkları yüzde 2,1 düşüşle 38,5 milyar dolara geriledi. Vadesine 1 yıl yahut daha az noksan Merkezi Idare ve Form Bankası’nın başlangıçta belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, söylenegelmiş kıymetler ve tevdiat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aralıkta aynı eski aya göre yüzde 6,4 azalarak 28,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 22,6 bilyon doları anapara, 5,5 bilyon doları faizden oluştu. Bire Bir dönemde, Suret Bankasının dar içi ve az dışı beledi bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve değerli yükümlülükleri kısaca 64,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,8 bilyon doları aynı ay vadeli adına kayıtlara geçti. Şarta merbut döviz çıkışları, 1 yıl içre ödenecek Kaynak garantili aut düyun ile farklı yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden mecburi karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. bahis konusu yükümlülükler aralıkta tıpkı esbak aya bakarak yüzdelik 1,9 azalarak 55,1 bilyon dolar oldu.
Share: