TCMB, Servet Politikası Oturmuş Toplantı Özeti yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Tarz Bankası (TCMB), Mal Politikası Müesses Toplantı Özeti’nde Türk ekonomisinin ortamında bulunduğu kapsam ile gelişigüzel enflasyonu hafifletmek amacıyla alınan tedbirler ve atom çekirdeği enflasyonu temel düz siyasa adımları sıralandı. Şişkinlik Gelişmeleri ile ilişkin “Ağustos ayında mütemmim fiyatları yüzdelik 1,12 oranında kalık, yıllık şişkinlik 0,30 benek yükselişle yüzde 19,25 kendisine gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, besin fiyatlarındaki artım belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin almanak enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir.” şeklinde başlayan ekspoze, “Ağustos ayında Türk lirası görece dengeli bire bir tutum izlemiş ve kura duyarlılığı efdal olan kalemlerde elan olumlu bir zevahir kaydedilmiştir. Bire Bir dönemde, arsıulusal petrol fiyatları gerilerken, ekincilik ürünleri ve endüstriyel mızrap fiyatlarında artış gerçekleşmiştir. Bu vizyon altında, B ve C endekslerinin almanak enflasyonları gerilerken, göstergelerin yakın devir eğilimlerindeki faziletkâr seviyeler korunmuştur.” denilerek bitmeme ediyor. ” />Enerji fiyatları Ağustos ayında yüzdelik 0,63 oranında artarken, ekip yıllık enflasyonu 0,79 fakül düşüşle yüzdelik 20,72 olmuştur. Temel servet grubu almanak enflasyonu Ağustos ayında 0,94 benek düşüşle yüzdelik 20,28 ’e gerilemiştir. Almanak pahalılık, dayanıklı mal ile giysi ve pabuç grubunda düşerken, özge esas mallarda yükselmiştir. Bakım fiyatları Ağustos ayında yüzdelik 1,25 oranında yükselmiş, kadro almanak enflasyonu 0,13 puan artışla yüzdelik 13,88 olmuştur. Çevre Katılımcıları Anketi Ilkgüz ayı sonuçları, pahalılık beklentilerinin yukarı yönlü güncellendiğine işaret etmiştir.” Enflasyonu etkileyen unsurlar ve riskler konusunda ise gelişmiş ülkeler ilkin oluşmak amacıyla dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemekte oluğuna vurgu eden bire bir izah ile “Avangart göstergeler global ekonomideki dinamik toparlanmanın, aynı cirim atiklik kaybetmekle alay malay, devam ettiğine bel etmektedir. Aşılama programlarında artma kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette henüz ruhlu benzeri başarım sergilemektedir. amma velakin, ilkah oranlarındaki artışa karşın salgında yıpranmamış varyantlar toptan iktisadi zindelik üzerindeki kötü taraflı riskleri hareketli tutmaktadır.” deniliyor.İçinde bulunduğumuz PPK döneminde gelişmekte olan mevki istikraz ve iş piyasalarına sınırlanmış portföy girişleri gözlenmiştir. Müstahsil enflasyonu, uluslararası mal fiyatları, hazırlık zincirlerinde devam eden sorunlar ve enerji fiyatlarına merbut adına Ağustos ayında dahi yükseliş eğilimini sürdürmüştür. İkinci çeyrekte hesaplı hareketlilik salgın kısıtlamaları ve mali koşullardaki sıkılaşmayla birlikte benzeri miktar ivme kaybetse de ayrıntılı periyot eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Avangart göstergeler daraç içinde kazançlı faaliyetin üçüncü çeyrekte aut talebin birlikte etkisiyle hareketli seyrettiğine bel etmektedir. Yüksek frekanslı veriler, üçüncü çeyrekte hareketliliğin artmasıyla salgından genişlik haddinden fazla etkilenen hizmet kalemlerinde acul bir toparlanma görüldüğüne bel etmektedir. Temmuz ayında istihdam hizmetler sektörü kaynaklı artmaya devam ederken, işgücüne ortaklık oranındaki yükselişe bağlı adına toplanmış ve tarım dışı aylaklık oranları bire bir geçmiş taban bakarak 1,4 ve 1,6 benek artma kaydederek sırasıyla yüzde 12,0 ve 13,9 namına gerçekleşmiştir. Sormaca göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, inhilal ve ekonomik faaliyetin seyrine bağlı yerine istihdam görünümündeki iyileşmenin ve işgücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğüne belen etmektedir.Bu doğrultuda siyaset duruşunun belİrleneceği vurgulanan özette mülk politikası ile ilgilendiren yapılacak icraat şöyle: “Enflasyonda akıbet dönemde gözlenen yükselişte; besin ve dış alım fiyatlarındaki artışlar ile hazırlık süreçlerindeki aksaklıklar gibi sunma taraflı unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya sadık dilek gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin geçici unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.  Enflasyonun kısa dönemde, özellikle mal fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar almak için yeryüzü ve kâm cepheli muhtelif unsurların etkisiyle aşüfte bire bir gidiş izlemesi beklenmektedir. TCMB, bedel istikrarı asıl amacı doğrultusunda enflasyonda temelli düşüşe belen eden dinamik göstergeler oluşana ve mutedil vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tam araçları kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak abra, talih riziko primlerindeki düşüş, zıt mal ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin mihman yerine gerilemesi marifetiyle makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.Kredi piyasası ve konuşu faaliyete ilişkin göstergelerin beraberinde döviz kuru oynaklığı ve dış alım fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda para şişkinliği üzerindeki irade ve maliyet cepheli etkiler önemini korumaktadır.”.