TCMB resmi ihtiraz varlıkları, ekimde yüzde 2,2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Forma Bankası (TCMB) , teşrinievvel ayına ait arsıulusal rezervler ve döviz likiditesini açıklandı. Ilk Teşrin ayında ast kalemler itibarıyla, döviz varlıkları benzeri eski ayak tabanı göre yüzdelik 2 artarak 76,4 milyar dolar, değerli cinsinden rezerv varlıkları ise yüzdelik 3 artarak 39,7 milyar dolar kendisine gerçekleşti. Vadesine 1 sene yahut elan az artmış Merkezi Dümen ve Merkez Bankası ’nın ilkin muayyen döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aynı eski taban göre yüzdelik 3,8 artarak 25,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Bu tutarın tahminî 19,9 bilyon doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluşmaktadır. Antrparantez, Dalan Bankası ’nın sıkı içi ve sıkıntılı dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu mali türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve zer yükümlülükleri kestirmece 68,3 bilyon dolar olup, söz konusu tutarın 26,6 bilyon doları bir ay vadelidir. Şarta merbut döviz çıkışları, 1 yıl zarfında ödenecek Hazne güvenceli aut borçlar ile diğer yükümlülüklerden yani döviz ve değerli cinsinden mecburi karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşuyor. söz konusu yükümlülükler benzeri eski ayak tabanı bakarak yüzde 6,9 artarak 53,2 bilyon dolar olarak gerçekleşti.
Share: