TCMB ile Birleşik Zenci Emirlikleri beyninde 64 milyar lira swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Altını Form Bankası (TCMB)  ile Müttehit Zenci Emirlikleri Kalıp Bankası arasında 64 milyar teklik swap anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmayı Hat Bankası genel ağ sitesinden duyurarak “Türkiye Cumhuriyet Forma Bankası ve Bir Arap Emirlikleri Biçim Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde format bankacılığı konularında hisse senedi birliğinin geliştirilmesine dayanak tesis etmek üzere tıpkısı Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.” açıklamasında bulundu. Dalan Bankası açıklamasını “söz konusu kesim kapsamında iki mevki forma bankası arasında format bankacılığı konularında gelişim birliğinin geliştirilmesine müteveccih çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.” şeklinde tamamladı.

SWAP: Swap, yapılan muamele nedeni ile trampa, değişim yahut trampa anlamına dirimlik. Swaplar döviz kurlarına, nema oranlarına, iş endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görür. Piyasalardaki swap işlemleri, “değişik getiri türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi” adına tanımlanır. Swap oranları, tıpkı kişinin gücük vadeli piyasalar karşısında istek ettiği çakılı oranlardır. İşlem yapılacak paritede, değişik iki mal biriminin getiri oranları arasında hesaplanan ayırt swap oranını belirler. Istinatgâh varlıkların düğme olarak ahali değiştirdiği çıkmış sözleşmeler, swap grubu altında toplanır. Bir swap işleminde karşılıklı iki döviz cinsi ahali değiştirebildiği gibi tıpkı para cinsinden ürem oranları de değişebilir. Antrparantez hem döviz türlerinin hem dahi repo oranlarının aykırı ahali değiştirdiği swap sözleşmeleri vardır. Bunların dışında herhangi bir döviz cinsinin faizi ile menkul kıymetin yahut emtianın halk değiştirdiği, arttırma adına taşınan istinatgâh varlığın herhangi bir tür riskinin halk değiştirmesine imkan veren swaplar birlikte mevcuttur.