TCMB ’den mecburi denk düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Altını Form Bankası’nın (TCMB) yıpranmamış mecburi değer düzenlemesiyle bankalara ayrımsız kitap gönderilerek ilave ve getiri ödemesi sonlandırıldı. Dalan Bankası buna göre, TL cinsi mecburi karşılıklara uyguladığı ürem oranını sıfıra çekerken, kaynak kişilerde dövizden dönüşüme uyguladığı arttırma nema ödemesini üstelik sonlandırdı. TCMB, dövizden TL’ye transformasyon sağlayamayanlar için döviz hesaplarına yüzde 1,5 namına daha ilk uygulayacağını açıkladığı komite sisteminde değişikliğe dahi gitti. Vezneci, cuma namazı günü bankalara gönderdiği yazı ile gerçekleştirdiği değişikliklerin, 15 Nisan organizasyon tarihinden itibaren uygulanan olacağını belirtti. Değişiklik öncesi zorunlu karşılıklara TL payını artırıcı yönde yüzde 8,5 ile yüzde 14 ortada farklılaşan getiri oranları uygulanıyordu. TCMB gönderdiği yazıda, “Türk Lirası cinsinden yapı edilen mecburi karşılıklara uygulanacak repo/nema oranı yüzde başarısız olarak muayyen ve elverişsiz içi yerleşik kaynak kişilere ilgili hesapların dönüşümüne vabeste kendisine Türk Lirası zorunlu karşılıklara ilave ürem/nema ödenmesi uygulamasına serencam verilmiştir.” dedi.Uygulamaya bakarak tahavvül oranlarını tutturamayan bankalar dolar ve euro cinsinde yıllık yüzdelik 1.5 oranında alt kurul oranlarını uygulaması tahminî 3 ay ötelenmişti. Uygulama komite ödememek üzere yüzde 10 oranında DTH transformasyon oranı amacıyla 15 April’a, yüzdelik 20 oranında dönüşüm üzere 8 Orak Ayı’a büyüklüğünde yapılmasını öngörüyordu. Reuters’in haberine göre, şimdi ise 8 Temmuz tarihi 2 Ilkgüz’e ötelenmiş oldu. TMCB antrparantez 2 Ilkgüz’e büyüklüğünde yüzdelik 10 oranınında dönüşüm sağlayamayan bankalara dahi “iki itmam” alt kurul uygulayacak. *gerçek kişi tahavvül oranının hesaplanmasında sektörde yeknesaklığı hatırlamak üzere, söz konusu oranın paydasında ensiz içi yerleşik hamur şahıslar kendisine DT200H Döviz Tevdiat Hesapları/Yabancı Mülk Katılma Fonu Hikmet Cetveli’nde raporlanan sınırlı içi yerleşik hakikat kişiler ile sınırlı dışı şubeler gözetiminde izlenen dar içi beledi gerçek kişilere ilişik hesaplar dikkate alınacak. *Değerli hesaplarından Türk Lirası yatırım/iltihak hesaplarına dönüşen tutarlar tahavvül oranı hesaplamasının pay kısmında dikkate alınacak, özge taraftan boğumlanma noktası kısmında altın hesapları meydan almayacak.
*Mahiyet ve hukuksal kişiler amacıyla değişik yüzde20 inkılap oranı hedefine ulaşılması üzere belirlenmiş olan sıra 8 Temmuz 2022 yerine 2 Eylül 2022 yerine uygulanacak, hedefe ulaşamayan bankalardan 2 Eylül 2022 zor tarihinden itibaren ilişik mecburi denk yapı döneminin bitimini strateji fail ikinci çalışma günü yarkurul öğrenim edilecek.
*15 April 2022 mecburiyet tarihi itibarıyla tahavvül oranı gerçek ve tüzel şahıslar üzere değişik yüzdelik 10’a ulaşamayan fakat bu tarihten bilahare 19 Ağustos 2022 yükümlülük tarihine (dahil) büyüklüğünde olan dönemde yüzdelik 10’a vasıl bankalardan ulaştıkları mecburiyet tarihine ilgilendiren mecburi kıymet bünye dönemi başlangıcından 19 Ağustos 2022 zor tarihine ilgili mecburi eşit yapılış dönemi bitimine büyüklüğünde komisyon öğrenim edilmeyecek.
*2 Eylül 2022 zorunluluk tarihi bakımından tahavvül oranı soy ve tüzel şahıslar amacıyla değişik yüzde 20’ye ulaşamayan ancak bu tarihten bilahare 9 Fasıla 2022 zor tarihine (karışma) kadar olan dönemde yüzde 20’ye vasıl bankalardan ulaştıkları zorunluluk tarihine ilgili zorunlu karşılık yapılış dönemi başlangıcından 9 Antrakt 2022 mecburiyet tarihine ilişkin mecburi denk yapılış dönemi bitimine kadar komisyon öğrenim edilmeyecek.
*2 Ilkgüz 2022 zorunluluk tarihi itibarıyla dönüşüm oranı hamur ve tüzel eşhas amacıyla ayrı ayrı yüzde 10’a ulaşamayan bankalardan alınacak komisyonun oranları Tanıtmalık Cetveli’nin 30’uncu maddesinde düzenlenmiş olan yarkurul oranlarının iki ceberut adına uygulanacak.
*Hedeflere ulaşıp henüz sonraki dönemlerde yeniden hedefin altına sakıt bankalardan hedefin altına düştükleri dönemler amacıyla komisyon öğrenim edilecek, üzerinde kaldıkları dönemler için komite tahsil edilmeyecek. Mecburi karşılık, zorunlu bedel oranı ya da ilhak fiyat adına nitelendirilen anlam, yatırım kabul eden bankaların bu mevduatlara bedel olarak Suret Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.
Share: