Taşımalık taşımalık şirketi Maersk, Rusya’ya hizmetlerini askıya alıyor

Dünyanın yeryüzü nazik konteyner nakliye şirketi namına tanımlanan Maersk, Ukrayna’yı obstrüksiyon ettiği amacıyla Moskova ’evet muteber yaptırımlar dolayısıyla Rusya’ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları eğreti namına askıya alacağını bildirdi. Merkezi Danimarka’da kâin şirketten yapılan açıklamada, taşımalık nakliyesini askıya almanın tam Zalim limanlarını kapsayacağı, fakat gıda maddeleri, tıbbi ve insanca müzaheret malzemelerinin bunun dışında kalacağı belirtildi. Açıklamada, “Faaliyetlerimizin istikrarı ve güvenliği, halihazırda yaptırımlardan doğrudan ve bilvasıta olarak etkilendiği üzere, azık maddeleri, tıbbi ve insancasına yardım malzemeleri aut doğmak için Rusya’ya ve Rusya’dan yapılan bakir Maersk rezervasyonları geçici olarak askıya alınacaktır.” denildi.