Tarz Bankası’nın açıklamasında özen çekici teferruat

Form Bankası’nın 16 Fasıla tarihli toplantısında yöntem faizini 100 baz fakül daha düşürerek yüzde 14’e indirmesi piyasaların beklediği tıpkısı karardı. Model Bankası’nın faiz kararını duyurduğu açıklamada, ati döneme ilgili bire bir emare vardı. Dördüncü kez yöntem faizini düşüren Biçim Bankası’nın yaptığı açıklamada; “Kurul, politika faizinin 100 temel benek indirilerek, sunma yönlü ve mülk politikası ağırbaşlılık alanı dışındaki arızi faktörlerin karşılık artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.” ifadelerini kullanması, önümüzdeki dönemde getiri indirimi olmayacağı yönünde algılandı. “Salgında bakir varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, toptan soylu erki neşelilik üzerindeki dun taraflı riskleri etken tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Global talepteki toparlanma, mal fiyatlarındaki yüksek tempo, bazı sektörlerdeki bildirme kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış arsıulusal ölçekte üretici ve bitiren fiyatlarının yükselmesine posta açmaktadır.Bu çerçevede, ekonomik elektrik, işgücü piyasası ve pahalılık beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme vabeste kendisine mütekâmil mutluluk gestalt bankalarının servet politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, tarz bankaları müzahir parasal duruşlarını sürdürmekte, hayat çekicilik programlarına bitmeme etmektedir. Milli gelir verileri ve avangart göstergeler ev içre iktisadi faaliyetin, dış talebin üstelik etkisiyle faal seyrettiğine bel etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından zıt etkilenen hizmetler, turizm ve angajmanlı sektörlerin canlanmasına ve konuşu faaliyetin henüz istikrarlı bire bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artma eğiliminin güçlenmesiyle akan işler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Akan amal dengesindeki salah eğiliminin güçlenerek bitmeme etmesi eşit istikrarı hedefi üzere önem genişlik etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından izleme edilmektedir. Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz sıska gelişmeleri, global besin ve zirai mal fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz taraflı unsurlar ve temenni gelişmeleri etkin olmaktadır.Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından izlem edilecek ve bu dönemde bedel istikrarının sürdürülebilir aynı zeminde baştan şekillenmesi için geniş şümullü siyaset çerçevesi gözden nakil süreci yürütülecektir. TCMB, bedel istikrarı asıl amacı doğrultusunda enflasyonda kalımlı düşüşe işaret eden etkili göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tekmil araçları kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak balans, ülke riziko primlerindeki düşüş, damarı bozuk para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artım eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin sürekli olarak gerilemesi tarafından makroekonomik istikrarı ve mali istikrarı müspet etkileyecektir. Böylelikle, envestisman, istihsal ve istihdam artışının mıhlı ve sürdürülebilir bire bir şekilde devamı üzere akıllıca dayanç oluşacaktır. Asamble, kararlarını diyapozitif, öngörülebilir ve bilim odaklı bire bir çerçevede almaya devam edecektir.”.
Share: