Tarz Bankasından, bankalara mecburi bedel teşviki

Türkiye Cumhuriyet Form Bankası (TCMB), bankalara döviz mevduattan TL mevduat hesaplarına intikal için uygulaması müstelzim teşvik karşı alfabe gönderdi. Yazıda, bankacılık sistemindeki hep tevdiat/katılma fonu ortamında Türk lirasının payının artırılarak mali istikrarın desteklenmesi amacıyla, 20 Ara 2021’da dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz mevduat hesabı veya döviz cinsinden paydaşlık fonu kâin ancak süresince yerleşik töz kişilerin, bahis konusu hesaplarını vadeli Türk lirası tevdiat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde, TCMB ’nin sağladığı destekten yararlanabilmesine ve vadeli Türk lirası tevdiat ve katılma hesaplarına dönüşen tutarların mecburi değer tesisinden affedilmiş tutulmasına değişmeyen verildiği hatırlatıldı. bahis konusu uygulamayı esermek için üstelik döviz yatırım hesapları/döviz cinsinden paydaşlık fonu hesaplarından vadeli Türk lirası yatırım/katılma yerine dönüşen ve vadeli Türk lirası hesabında kalmaya devam eden tutarın, Türk lirası tevdiat/paydaşlık fonuna uygulanan yeryüzü faziletkâr zorunlu fiyat oranı ile çarpılması ile mevcut kısmının iki katına benzeri hafta vadeli getiri tenkis nema oranı olan yüzde 14 getiri/büyüme ödenmesine karar verildiği belirtildi. Antrparantez TCMB nezdindeki mecburi karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlarla ilişkin uygulanacak komisyonlarla ait kararı bankalara ileten TCMB, ilgili yazıda şu ifadelere yer verdi: “Dolar yerine tutulan döviz tutarlarının dolar cinsinden mevduat/ortaklık fonu (mikro dışı bankalar mevduatı/katılım fonu aut) yükümlülükleri amacıyla tutulması müstelzim tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,015 (yüzdelik 1,5) alt kurul alınmasına, avro ve dolar namına tutulan döviz tutarlarının dolar dışındaki dövizler cinsinden yatırım/paydaşlık fonu (elverişsiz dışı bankalar mevduatı/paydaşlık fonu dış) yükümlülükleri amacıyla tutulması müstelzim tutara kadar olan kısmı üzerinden da almanak 0,015 (yüzde 1,5) yarkurul alınmasına karar verildi. 2021/14 mahdut Türk Lirası Tevdiat ve Iltihak Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri kapsamında, 20 Mabeyin 2021 itibarıyla bulunan olan dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz yatırım hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından vadeli Türk lirası tevdiat ve iltihak namına dönüşüm oranı 21 Sülale 2022 zorun tarihi itibarıyla yüzdelik 10 seviyesine ve 18 Mart 2022 zor tarihi bakımından yüzde 20 seviyesine ulaşan bankalara 2022 yılı sonuna kadar bahis konusu komisyonların uygulanmaması kararlaştırıldı. bahis konusu komisyonların zorunlu karşılık bünye dönemine ilişkin ortalama bakiyeler üzerinden hesaplanmasına, tahakkukunun üç ayda benzeri Mart, Haziran, Ilkgüz, Mabeyin ayları sonunda gerçekleştirilmesine ve üç maaş dönemi izleyen geçmiş iş gününde tahsil edilmesine değişmeyen verilmiştir.” söz konusu tebeddülat 7 Aile 2022 tarihinde tesisi başlayacak olan 24 Meyan 2021 günlü yükümlülük döneminden itibaren uygulanan olacak.