Tarz Bankası: Bitli akçasal duruş, oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek

Türkiye Cumhuriyet Altını Tarz Bankası (TCMB) Mülk Politikası Müesses (PPK) Güruh Özeti’nde, enflasyonun kısa dönemde başta mal fiyatları koyulmak üzere arz ve arzu yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak tıpkı reviş izlemesinin beklendiği aktarılarak, “Eli Sıkı akçasal vakfe; para şişkinliği beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal etraf gelişmeleri bağlamında haricî ve geçici oynaklıklara alın mefret tıpkı tampon işlevi görecektir.” denildi. Mülk Politikası Oturmuş’nun 17 Haziran’daki toplantısına ait yayınlanan özette, tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0,89 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 16,59’ya gerilediği anımsatıldı. Yıllık enflasyonun erke ve temel mülk gruplarında gerilerken besin grubunda bağıl yatay seyrettiği, hizmet grubunda ise yükseldiği dökme özette, bu dönemde geçerli kapanma tedbirleriyle belirli sektörlerde iktisadi faaliyetin kesintiye uğradığı ve eşit artışlarının dahi vabeste kaldığı vurgulandı. Ümranlı ülkeler başta girmek amacıyla dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının, küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtilen özette, şunlar kaydedildi: “Bu toparlanma sürecinde imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin birlikte hizmetlerde gözlenen diriliş bile çalışkan olmaktadır.Emtia fiyatlarındaki artım eğilimi, gâh sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artım arsıulusal ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine el açmaktadır. Yükselen küresel pahalılık ve enflasyon beklentilerinin arsıulusal mali piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Aynı geçmiş PPK döneminden bugüne, ÇAKER Format Bankası’nda (Fed) asamble üyelerinin medyan beklentilerine göre ürem artışı beklentisi öne çekilirken, şişkinlik öngörüleri birlikte yükselmiştir. Yöntem faizlerinin tarihî ortalamaların oldukça altında seyrettiği gelişmekte olan ülkelerde normalleşme sürecinin başladığı görülmektedir. Bu görünüş, bire bir geçmiş PPK dönemine bakarak toptan finansal koşullarda artan belirsizliklere ve bir tutar sıkılaşmaya işaret etmektedir.”
Özette, ancak içi kazançlı faaliyetin etkili seyrettiği, geçmiş çeyrek altın tahaccüm verilerinin konuşu faaliyetin salgının sınırlayıcı etkilerine karşın potansiyelinin üzerinde olduğu değerlendirmelerini teyit ettiği aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu: “İkinci çeyrekte, müstevli kısıtlamalarına ve mali koşullardaki sıkılaşmaya mecbur kendisine iç rica aynı miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır.Faziletkâr frekanslı veriler, 29 April-17 Mayıs dönemi için açıklayan ilave müstevli kısıtlamalarının ekonomik faaliyeti yavaşlatmaya bitmeme ettiğine, sonrasındaki aşamalı normalleşme adımları ile hareketliliğin tedarik döneminin öncesini acul aynı şekilde aşmasıyla konuşu faaliyette açıkça benzeri toparlanma görüldüğüne meni etmektedir. Filvaki kartla yapılan harcamalara ilişkin haftalık verilere göre, kısıtlamalardan bundan sonra etkilenen hizmet sektörleri ile harabati ticarete laf olan kalemlerde mayıs ayının ikinci yarısından itibaren yüksek ölçülü artışlar gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından suratsız etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha kararlı benzeri bileşimle sürdürülmesine imkân tanımaktadır.” Özette, kısıtlamaların soylu erki cıvıltı üzerindeki etkisinin işgücü piyasasına da yansıdığı belirtilerek, april ayında tarım dışı istihdamın benzeri geçmiş taban göre yüzdelik 1,1 gerilerken, toplanmış avarelik oranının 0,9 fakül artışla yüzde 13,9 olduğu anımsatıldı. Efdal frekanslı verilerin, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte iş imkanlarında ve işgücüne katılım oranlarında çabuk bire bir toparlanmaya belen ettiği aktarılarak, “Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde hizmetler sektöründe istihdam artışları görülebileceği değerlendirilmektedir.PPK Özetinde, para politikası duruşunun para şişkinliği görünümüne yönelik üst yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli benzeri yaklaşımla enflasyonun mihman adına düşürülmesi ve karşılık istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği vurgulandı. Bu doğrultuda siyaset duruşunun, şişkinlik gelişmeleri ve pahalılık beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini genişlik gelişmemiş sürede bünye edecek ve ölçülü vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak tıpkısı nekeslik düzeyinde belirlenmeye devam edeceği aktarılan özette, “Serencam dönemde ithalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurlarının birlikte, dilek koşulları, kâh sektörlerdeki en kısıtları ve para şişkinliği beklentilerindeki faziletkâr seviyeler, fiyatlama davranışları ve para şişkinliği görünümü üzerinde riziko oluşturmaya bitmeme etmektedir. Ayrıksı taraftan, akçasal sıkılaştırmanın krediler ve çöz istek üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Şişkinlik ve enflasyon beklentilerindeki faziletkâr seviyeler dikkate alınarak, Nisan Para Şişkinliği Raporu adisyon patikasındaki küşade düşüş sağlanana kadar mülk politikasındaki bulunan cimri vakfe kararlılıkla sürdürülecektir.Özette, enflasyonun gücük dönemde, ilkin emtia fiyatları görünmek üzere sunma ve kâm cepheli mütenevvi unsurların etkisiyle oynak bire bir tutum izlemesinin beklendiği belirtilerek, şu değerlendirmelere saha verildi: “Sıkı parasal vakfe; pahalılık beklentileri, fiyatlama davranışları ve mali etraf gelişmeleri bağlamında dışsal ve eğreti oynaklıklara cebin koskocaman tıpkısı tampon işlevi görecektir. TCMB, karşılık istikrarı esas amacı doğrultusunda elindeki parçalanmamış araçları kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Enflasyonda mihman düşüşe belen eden tüvana göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar siyasa faizi, ruhlu dezenflasyonist etkiyi sahabet edecek şekilde, enflasyonun üstünde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak denge, mutluluk risk primlerindeki düşüş, pahal para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin sürekli olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve mali istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, envestisman, istihsal ve istihdam artışının dosdoğru ve sürdürülebilir tıpkı şekilde devamı amacıyla makul dayanaklık etmek oluşacaktır.” Özette, sıkı içi istek, arsıulusal fiyatlar ve küresel riziko iştahına ilişik görünümün ödemeler dengesine müteveccih aut finansman ihtiyacı kaynaklı riskleri faal tuttuğu değerlendirmesi yapılarak, Kurul’un servet politikasında kıymet istikrarı hedefi doğrultusunda mali istikrara yönelik riskleri dahi gözeten benzeri yaklaşım sergilemeyi sürdüreceği rapor edildi.
Share: