Tarımda iz takibini anlık sağlayacak kullanılmamış dijital tümce kurulacak

Iktisat Koordinasyon Müesses Toplantısı, Cumhur Reisi Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Izleme ve Bütçe Başkanı ile Çalışma ve Içtimai Düzenlilik Icra Vekili Yardımcısı ve ilişik kurumların katılımıyla 13 April 2022 tarihinde gerçekleştirildi. İHA’nın haberine bakarak; toplantıda, son dönemdeki soylu erki gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan global mal fiyatlarının enflasyon görünümünün etkileri ele makbuz. Azık ve mal fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler değerlendirildi. Tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda sunma güvenliğinin henüz de güçlendirilmesine müteveccih önlemler tafsilatlı benzeri şekilde görüşüldü. Antrparantez, yayın takibinin enstantane adına yapılmasına imkan sağlayacak kullanılmamış sayısal tıpkısı herkes kurulması kararlaştırıldı. Mütezayit enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere munzam finansman imkanları değerlendirildiği, erke verimliliğini artıracak ilave önlemler ele alındı. Para Şişkinliği beklentilerinin iyileştirilmesine ilgili tedbirler, bütçe imkanlarının faal kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve nitelikli insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler görüşüldü. Geçmiş toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.
Share: