Tarih sisteminin kütle elektrik merkezi hesaplandı

Yığın çekimi, nesnelerin birbirlerine uyguladıkları ayrımsız incizap kuvvetidir Cisimlerin kütleleri artınca birbirlerine uyguladıkları cazibe kuvveti birlikte artar. Ancak iki beden arasındaki açıklık artarsa çekicilik kuvveti azalır. Şimdiye büyüklüğünde dayanabilen çokça yaşama, bir nice gezegeni ortamında barındıran Sıra sisteminin yığın hava merkezinin Sıra’in tamam çekirdeğinde kayran aldığını düşünüyordu. Fakat yıpranmamış yapılan hesaplamaya bakarak Ruz sisteminin kitle çekicilik merkezi, Tarih’in merkezinde değil yüzeyinde düz alıyor.
Bilcümle gezegenler, özellikle da Ruz sistemindeki arz büyük seyyare Jüpiter, Gün üzerinde belli belirsiz bire bir çekicilik gücüne sahiptir. Bu sayede Sıra, kendi etrafında dönerken raks hareketi gösteriyor. Vukuf insanları, Sıra sisteminin hamur yığın hava merkezini 100 metre sorumluluk payıyla saptamayı başardı. Bulgulara bakarak Çağ sisteminin kitle elektrik merkezi, Ruz’in merkezinde değil yüzeyinde bulunuyor. Bili insanlarının tıpkı ahir hedefi binlerce ışık yılı uzaklığındaki süper kütleli karaca deliklerin ya dahi pulsarların kitle çekimsel dalgalarını yoklamak olacak. İleride yapılacak ölçümlerde birlikte benzer yöntemler kullanılacak.