Tabii afet sigortası yaygınlaştırılacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı’nda, doğal afet sigortasının yaygınlaştırılması ele alındı. Binalarda depremin aracısız ve bilvasıta neden olduğu maddi zararların karşılanması üzere çıkarılan Afet Sigortaları Kanunu kapsamında olan sigortalı sayısı, bu yılın benzeri dönemi bakımından 10 milyon 300 bin ulaştı. Katıksız Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, sigortalılık oranı yüzdelik 58,8 kendisine kayıtlara geçti. Yer fazla sigortalılık oranı, yüzdelik 70,4 ile Marmara Bölgesi’nde olup, yeryüzü bağan sigortalılık oranı yüzde 47 ile Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşti. Facia Sigortaları Kanunu ’nun deprem dışındaki özge kıyamet türlerine üstelik yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara bitmeme ediliyor. Ati yıl mecburi yer sarsıntısı sigortasına dahil olan konut ve hisse senedi yeri sayısının birlikte 11 milyon olması hedeflendi. Facia risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin bütüncül tıpkı şekilde önlenmesi ve azaltılmasına yönelik Türkiye Afet Riziko Azaltma Planının (TARAP) hazırlanması çalışmaları sürdürülüyor. Yerel kıran risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılmasına müteveccih meram ve eylemleri tanımlayan İl Afet Risk Azaltma Planları (IRAP), 61 ilde tamamlandı. Gabi kalanının bu yılın sonuna büyüklüğünde hazırlanması amaçlanıyor. DASK’ın garanti sunduğu risklere, başta sel almak amacıyla sarsıntı dışında artan özge doğal afet türlerinin dahil edilmesine müteveccih mevzuat çalışmaları yapılacak. Afetlere daha etkin engelleme üzere kesintisiz ve sakıncasız haberleşme altyapısı kurulmasına müteveccih çalışmalar tamamlanacak, 8 ilde dijital telsiz sistemi kurulacak.