Suret Bankası firmaların döviz varlıklarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Altını Minval Bankası (TCMB) finansal geçim dışındaki firmaların döviz sağlık ve yükümlülüklerine göre; Ağustos 2021 dönemine ait tablolar değerlendirildiğinde; Orak Ayı 2021 verilerine bakarak varlıklar 5.459 milyon KUL doları yükselirken, yükümlülükler 3.058 milyon dolar çoğalma gösterdi. Açık Döviz Pozisyonu Açığı ise 123.589 milyon dolar kendisine gerçekleşti ve Temmuz 2021 dönemine göre 2.401 milyon dolar azaldı. ELVERIŞSIZ İÇİ BANKALARDAKİ YATIRIM ARTTI Ağustos 2021 dönemi hayat dağılımı incelendiğinde; aynı eski taban bakarak az içi bankalardaki mevduat, dış satım alacakları ve dar dışına aracısız sermaye yatırımları sırasıyla 2.379 milyon dolar, 1.487 milyon dolar ve 1.537 milyon dolar arttı ve serencam kendisine yaratıklar toplamda 5.459 milyon dolar yükseldi. Mecburiyet dağılımında ise; bir eski taban göre sinirli içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 454 milyon dolar, 1.504 milyon dolar ve 1.100 milyon dolar arttı ve bunlara sınırlanmış olarak yükümlülükler 3.058 milyon dolara imdi. ÖNEL YAPISINA GÖRE KISA VADELİ KREDİLERDE ARTIŞ YAŞANDI Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2021 döneminde elverişsiz içinden sağlanan bodur vadeli krediler Temmuz 2021 dönemine bakarak 1.171 milyon dolar artarken, detaylı vadeli olanlar 717 milyon dolar azaldı. Daraç dışından sağlanan kredilerde ise güdük vadeli olanlar 463 milyon dolar artarken, ayrıntılı vadeli krediler 2.141 milyon dolar yükseldi. Ağustos 2021 döneminde güdük vadeli varlıklar 135.066 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74.712 milyon dolar yerine gerçekleşti. Bodur Vadeli Kemiksiz Döviz Pozisyonu Dahası ise 60.354 milyon dolar yerine gerçekleşerek Temmuz 2021 dönemine bakarak 2.288 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplanmış yükümlülükler içindeki payı yüzdelik 27 düzeyinde oldu.