Şubatta tarım girdi fiyatları yıllık 80,99 arttı

Enflasyonu tetikleyen asıl ürünlerden olan besin fiyatlarının evvel çıkışı olan tarım sahasındaki girdi fiyatları artmaya bitmeme ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tarımsal girdi denk endeksine (Tarım-GFE) göre, 2022 yılı Şubat ayında tıpkısı eski taban göre yüzde16,69, bir eski yılın meyan ayına göre yüzdelik 28,50, tıpkısı önceki yılın tıpkı ayına bakarak yüzdelik 80,99 ve on iki mahiye ortalamalara bakarak yüzdelik 36,85 çoğalma gerçekleşti. Anne gruplarda tıpkısı geçmiş aya göre tarımsal yatırıma yardım sağlayıcı dünyalık ve bakım endeksinde yüzdelik 9,60, tarımda kullanılan dünyalık ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 çoğalma gerçekleşti. Ayrımsız geçmiş yılın tıpkısı ayına bakarak zirai yatırıma katkı sağlayan mal ve bakım endeksinde yüzde 47,24, tarımda makbul dünyalık ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış yaşandı. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzdelik 27,91 ile malzemeler oldu. Buna değer, almanak artışın yüksek olduğu madun gruplar ise sırasıyla, yüzde 138,11 ile matbua ve yerey geliştiriciler ve yüzdelik 121,77 ile enerji ve yağlar oldu. Maaş Tarım-GFE’ye göre 8 zir ekip daha düşük, 3 ast kadro daha erdemli değişim gösterdi Maaş artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,50 ile sair mülk ve hizmetler oldu. Buna karşılık, mahiye artışın efdal olduğu zir gruplar ise sırasıyla, yüzde 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve yüzdelik 31,15 ile hayvan yemi oldu. Aynı esbak ayak tabanı bakarak matbu ve yer geliştiriciler yüzdelik 0,41 ve veteriner harcamaları yüzdelik 0,21 azalış gösterdi.
Share: