Staj ücretine heybet katkısı süresi uzatıldı

Öğrenciler örgün eğitime bitmeme ederken bir zamanda aynı yandan de mesleklerini bellemek üzere konuyla ilişkin kurumlarda staj yapıyor. Bu süreçte kendilerine verilen staj maaşına destek veren kerem, bu katkısının süresinde uzatıma gitti. Öğrencilerin staj yeri bulmasında müşkülat yaşatan staj ücretinde yapılan destekle sorunun çözümü amaçlanıyor. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleksel terbiye gören, staj ve tamamlayan eğitime bitmeme fail öğrencilerin ücretlerine yapılan ululuk katkısı ödemelerinin, 2021-2022 terbiye ve talim yılından itibaren 5 eğitim bilimi ve öğretim yılı uzatılmasına ilgili Cumhur Reisi kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre, işletmelerde mesleksel eğitim bilimi gören, staj veya tamamlayıcı eğitime bitmeme eden öğrencilere yapılacak ödemelerin minimum ücretin net tutarının yüzdelik 30’undan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim bilimi merkezi 12’nci dershane öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise minimal ücretin yüzdelik 50’sinden az olamayacağına dair müddet ile mesleksel yetişek merkezi programı dışındaki meslek ve kurumlarda tahsil gören öğrencilere ödenebilecek arz beş altı ücretin; 20’den beş altı personel çalıştıran işletmeler üzere üçte ikisinin, 20 ve üstünde personel çalıştıran işletmeler amacıyla üçte birinin, mesleksel terbiye merkezi programına devam fail öğrencilere ödenebilecek. Yer birkaç ücretin ise tamamının çap katkısı olarak ödenmesine ilgili süre, 2021-2022 yetişek ve tedrisat yılından itibaren 5 terbiye ve talim yılı uzatıldı. Değişmeyen uyarınca ödenen çap katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi izleme eden iki kamer içerisinde Iş ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılacak. Kamu çekicilik ve kuruluşlarına bu karar doğrultusunda fehamet katkısı ödenmeyecek.
Share: